Sjukpenningtalet i juni 2014

Sjukpenningtalet i juni är 8,83 dagar. Det har sedan juni 2013 stigit med 0,81 dagar. Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per tusen försäkrade har ökat med 0,37 individer.

Skillnaderna mellan könen vad gäller antal dagar med sjuk- och rehabiliteringspenning kvarstår, kvinnors sjukpenningtal är på 11,44 dagar jämfört med män som har 6,31 dagar. Det betyder att i juni 2014 var kvinnors sjukpenningtal 81 procent högre än männens. För kvinnor har det ökat med 1,15 dagar sedan juni 2013 och för män med 0,49 dagar.

-  Ökningen av sjukpenningtalet har under en längre tid legat på den här nivån. Utvecklingen ligger inom ramen för den prognos som gäller, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.

Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (SA) per tusen försäkrade i juni 2014 var 3,86 (individer). Kvinnor har ett något högre värde (4,14) än män (3,60). Under den senaste 12-månadersperioden har värdet ökat med 0,38 (individer) för kvinnor och med 0,36 (individer) för män.

I juni fick 174 625 personer sjukpenning utbetald av Försäkringskassan, 114 858 kvinnor och 59 767 män. Dessutom fick 8 074 personer rehabiliteringspenning (5 390 kvinnor och 2 684 män).

Regionala uppgifter finns här.

Fakta

  • Om en person har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan denna vara berättigad till sjukpenning. För anställda betalas ersättningen ut från dag 15 i sjukfallet, de första 14 dagarna består av en karensdag samt en sjuklöneperiod som betalas ut av arbetsgivaren. För till exempel arbetslösa och föräldralediga kan ersättningen från Försäkringskassan betalas ut tidigare.
  • Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade.

Relaterat
Sjukpenningtalet i maj 2014
Regeringsrapport – sjukfrånvarons utveckling, delrapport 1

Taggar:

Media

Media

Citat

Ökningen av sjukpenningtalet har under en längre tid legat på den här nivån. Utvecklingen ligger inom ramen för den prognos som gäller
Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan