Sjukpenningtalet i maj 2013

Sjukpenningtalet i maj är 7,97 dagar. Det har sedan maj 2012 stigit med 0,80 dagar. Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per tusen försäkrade har ökat med 0,39 individer.

Skillnaderna mellan könen vad gäller sjukpenningtalet kvarstår och i maj 2013 var kvinnors sjukpenningtal 76 procent högre än mäns. Som minst var skillnaden i maj 2010 då kvinnors sjukpenningtal var 54 procent högre än mäns. Kvinnor har ett sjukpenningtal på 10,21 dagar jämfört med män som har 5,79 dagar. För kvinnor har det ökat med 1,10 dagar sedan maj 2012 och för män med 0,50 dagar.

Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (SA) per tusen försäkrade imaj 2013 var 3,48 (individer). Kvinnorna har ett något högre värde (3,74) än män (3,24). Under den senaste 12-månadersperioden har värdet ökat med 0,57 (individer) för kvinnor och med 0,23 (individer) för män.

I maj fick 163 548 personer sjukpenning utbetald av Försäkringskassan,105 945 kvinnor och 57 603 män. Dessutom fick 8 588 personerrehabiliteringspenning (5 903 kvinnor och 2 685 män).

Regionala uppgifter finns här.

Presskontakt: 010-116 98 88