Socialförsäkringen i siffror 2014

De totala utgifterna för de försäkringar och bidrag som administreras av Försäkringskassan utgjorde år 2013 cirka 212 miljarder kronor, eller motsvarande knappt 6 procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP).

Lite mer än hälften av socialförsäkringens utgifter gick till sjuka och personer med funktionsnedsättning. Till barnfamiljer gick 33 procent av utgifterna vilket motsvarande cirka 72 miljarder kronor. Resterande utgifter består av ett antal andra ersättningar, främst inom arbetsmarknadsområdet och en mindre del till administration. Här följer ett urval av resultaten:

  • För barn födda 1994 hade män tagit ut 41 dagar med föräldrapenning när barnet var 8 år, motsvarande siffra för barn födda 2005 var 96 dagar.
  • Andelen uttagna dagar med tillfällig föräldrapenning för vård av barn för kvinnor och män har inte ändrats nämnvärt sedan 1980 utan ligger mellan 60-70 procent till kvinnor och 30-40 procent till män.
  • Antal barn med vårdbidrag fortsätter att öka. I december 2013 hade knappt 53 000 barn vårdbidrag varav 34 procent var flickor och 66 procent pojkar. Andelen av de nybeviljade vårdbidragen på grund av psykisk diagnos ökar också och 2013 nybeviljades 54 procent av flickorna och 70 procent av pojkarna på grund av en psykisk diagnos.
  • Antal personer med nybeviljad sjuk- och aktivitetsersättning ökar. Drygt 7 300 nybeviljade aktivitetsersättning och 11 700 sjukersättning år 2013.

Fakta
Försäkringskassan ger årligen ut Socialförsäkringen i siffror för att med statistik redovisa ett antal av de försäkringar och bidrag som betalas ut. I år handlar temakapitlet om föräldrar eftersom föräldraförsäkringen fyller 40 år i år. Här beskrivs socialförsäkringen i siffror, tabeller och diagram med utgångspunkt från dess finansiella omfattning, registrerade försäkrade, ekonomisk trygghet för familjer och barn, ekonomisk trygghet vid funktionsnedsättning, ett temakapitel, ekonomisk trygghet vid sjukdom samt annan utbetalning.

Kontakt
Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Har du frågor om statistiken går det bra att maila frågan till statistikenheten@forsakringskassan.se eller gå in på vår statistiksida. Här finns till exempel en del lokal statistik.

Taggar:

Om oss

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och vid behov också med Arbetsförmedlingen. http://www.forsakringskassan.se/

Media

Media

Snabbfakta

Försäkringskassan ger årligen ut Socialförsäkringen i siffror för att med statistik redovisa ett antal av de försäkringar och bidrag som betalas ut. I år handlar temakapitlet om föräldrar eftersom föräldraförsäkringen fyller 40 år i år. Socialförsäkringen beskrivs i siffror, tabeller och diagram med utgångspunkt från dess finansiella omfattning, registrerade försäkrade, ekonomisk trygghet för familjer och barn, ekonomisk trygghet vid funktionsnedsättning, ett temakapitel, ekonomisk trygghet vid sjukdom samt annan utbetalning.
Twittra det här