Större risk för dubbelarbetande mammor att bli sjukskrivna

Mammor som tar det största ansvaret i hemmet, samtidigt som de har en likvärdig ställning i arbetslivet som pappan, löper större risk att bli sjukskrivna enligt en ny studie om kvinnors sjukfrånvaro som Försäkringskassan genomfört.

Sedan 1980-talet har kvinnor haft högre sjukfrånvaro än män och den nya studien visar att sannolikheten att bli sjukskriven är 30 procent högre för kvinnor än män redan 2 år före första graviditeten. Två år efter andra barnet är sannolikheten för sjukskrivning mer än dubbelt så hög för kvinnor än för män.

-  När arbetsbördan hemma är som tyngst, kombinerat med ett ansvar även på arbetsmarknaden, då ser vi att sannolikheten för kvinnor att bli sjukskrivna är markant högre, säger Laura Hartman som är analyschef på Försäkringskassan.

Sannolikheten att bli sjukskriven är också högre för både kvinnor och män när man har ett extra vårdkrävande barn i familjen, sannolikheten är dock ännu större för kvinnan. Faktorer så som utbildningsnivå, inkomst, var man bor, arbetsgivare och yrke har betydelse för sjukfrånvaro (mer än 14 dagar). Kvinnor som arbetar inom vård, skola och omsorg löper störst risk att bli sjukskrivna.

-  Resultatet bekräftar den gängse bilden att sjukskrivningar är färre bland kvinnor med högre utbildning och inkomst, tillägger Laura Hartman.

Före första barnet är psykiska sjukdomar och rörelseorganens sjukdomar de vanligaste diagnoserna för både kvinnor och män. Efter första barnet är det graviditetskomplikationer som är den dominerande diagnosgruppen för kvinnor, efter andra barnet är det återigen psykiska sjukdomar som dominerar. För män förändras inte sjukskrivningspanoramat nämnvärt mellan det första och ytterligare barn.

Fakta

  • I september 2013 fick 149 904  personer sjukpenning utbetald av Försäkringskassan, 95 869 kvinnor och 54 035 män. Dessutom fick 7 798 personer rehabiliteringspenning (5 267 kvinnor och 2 531 män).
  • Resultatet bygger på en   registerstudie av samtliga kvinnor och män som fick sitt första barn 2005 där   samband mellan graden av jämställdhet mellan makarna i såväl hemmet som   på arbetsmarknaden och risk för mammans sjukskrivning analyserats.   
  • Kvinnor som gör karriär/har en   högre position i arbetslivet än mannen och som delar på ansvaret i hemmet löper   störst risk (relativ risk) att bli sjukskriven. För att förstå resultatet behövs mer forskning men gruppen är förhållandevis liten.
  • Försäkringskassan presenterar i  december 2013 en mer djupgående analys av sjukfrånvaron inom de psykiska diagnoserna. Samma månad presenteras även resultat från studien Tid och pengar där föräldraledighetens betydelse för senare fördelning av hushållsarbete, omsorg av barn och lönearbete har studerats.
  • Rapporten är svaret på ett regeringsuppdrag och presenteras idag på ett seminarium som socialförsäkringsministern Ulf Kristersson initierat. Media är välkomna.

Relaterat 
Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling
Stora skillnader i sjukfrånvaron mellan olika yrken
Sjukpenningtalet i september 2013
Kön viktigare än ekonomi vid uttag av föräldrapenning
En dag är inte tillräckligt 

Externa webbplatser
Rapporten kvinnors och mäns sjukfrånvaro (IFAU:s webbplats)
Regeringsuppdraget (regeringens hemsida)

Taggar:

Media

Media

Citat

- När arbetsbördan hemma är som tyngst, kombinerat med ett ansvar även på arbetsmarknaden, då ser vi att sannolikheten för kvinnor att bli sjukskrivna är markant högre
Laura Hartman som är analyschef på Försäkringskassan.
- Resultatet bekräftar den gängse bilden att sjukskrivningar är färre bland kvinnor med högre utbildning och inkomst
Laura Hartman som är analyschef på Försäkringskassan.