Större skillnader mellan män och kvinnors uttag av föräldrapenning än vad man tidigare sett

Pappors uttag av föräldrapenning för barn upp till 8 år ligger på 25 procent.  Ser man på pappornas uttag av föräldrapenning under barnets första två levnadsår så är det betydligt lägre. För barn födda 2011 tog papporna i snitt ut 17 procent av de föräldrapenningdagar familjen använde.

I år fyller föräldraförsäkringen 40 år. För att uppmärksamma födelsedagsbarnet har Försäkringskassan bland annat djupdykt i statistiken för att titta på hur fördelningen av föräldrapenningdagarna ser ut de första två åren i barnens liv. Det är särskilt intressant eftersom de flesta föräldrar inte har barnomsorg under den perioden.

-   När omsorgsbehovet för barnen är som störst tar mammorna ut en ännu större andel av föräldrapenningen. Detta bekräftar bilden av att det är kvinnorna som tar större delen av omsorgsansvaret för barnen, säger Niklas Löfgren som är familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Skillnaden mellan pappors uttag i olika delar av landet visar dock att vissa kommuner ligger långt över rikssnittet. De 10 kommuner i Sverige där pappor tar ut störst andel av föräldrapenningen under barnets första två år är: Lund 24 %, Solna 24 %, Umeå 24 %, Uppsala 24 %, Lomma 23 %, Stockholm 23 %, Falun 22 %, Knivsta 22 %, Öckerö 22 % och Mölndal 22 %.

Mer information om forskning och normer finns här

Fakta om föräldraledighet
Forskningen visar att ojämställdhet i arbetslivet och hemmet hänger ihop. En ojämn fördelning av omsorgs- och hushållsarbetet under föräldraledigheten tenderar att leva vidare långt efteråt. Forskningen visar också att det inte bara är ekonomin som styr när man fördelar föräldraledigheten mellan ett föräldrapar. Det är även andra faktorer som påverkar, bland annat samhällets normer och värderingar.

Fakta om föräldrapenning
Föräldrapenning är en individuell ersättning där föräldrar får 240 dagar vardera som de kan fördela mellan sig genom att avstå dagar till varandra. 60 dagar är dock reserverade för vardera förälder.

Relaterat
Föräldraförsäkringen fyller 40 år
Kön viktigare än ekonomi vid uttag av föräldrapenning
Större risk för dubbelarbetande mammor att bli sjukskrivna

Obetald föräldraledighet vanligare bland kvinnor

Taggar:

Media

Media

Citat

När omsorgsbehovet för barnen är som störst tar mammorna ut en ännu större andel av föräldrapenningen. Detta bekräftar bilden av att det är kvinnorna som tar större delen av omsorgsansvaret för barnen
Niklas Löfgren