Tryggare och tydligare vid vård utomlands

De nya reglerna som börjar gälla den 1 oktober 2013 innebär att besked om vård och storlek på ersättning kan ges på förhand.

Vid vård i EU/EES kan man från med den 1 oktober 2013 få ett förhandsbesked om vård och om hur stor ersättningen blir. Ansökan görs till Försäkringskassan som prövar rätten till vård och ersättning. Som mest kan ersättning betalas ut motsvarande vad vården kostar i Sverige.

-          Med ett förhandsbesked blir det tryggare och tydligare för våra kunder vid vård utomlands. De kan nu på förhand få veta vilken ersättning som de har rätt till, säger Viktoria Sjöberg, verksamhetsutvecklare för internationell vård på Försäkringskassan.

För att få förhandsbesked eller ersättning för planerad vård är huvudregeln att man ska vara försäkrad i Sverige.

Förhandbesked om ersättning kan ges för:

  • Hälso- och sjukvård
  • Tandvård
  • Läkemedel
  • Hjälpmedel
  • Medicinska förbrukningsvaror

Länk till den nya lagen.

Presskontakt: 010-116 98 88.

Media

Media

Dokument & länkar