Uppföljning av jämställdhetsbonusen

Majoriteten av föräldrar känner till jämställdhetsbonusen men saknar tillräcklig kunskap för att veta vad de kan förvänta sig ekonomiskt samt hur och när bonus utbetalas. Det visar en utvärdering Försäkringskassan genomfört på uppdrag av regeringen.

Utvärderingen bygger på en Utvärderingen bygger på en telefonenkätundersökning av 1 182 nyblivna småbarnsföräldrar. De föräldrar som i undersökningen sa sig ha påverkats att dela mer lika har inte mer kunskap generellt om bonusen än de föräldrar som säger sig inte ha påverkats.

- Intressant är att en övervägande majoritet av de tillfrågade anser att föräldrapenningen bör delas mer lika och tycker att principen med en jämställdhetsbonus är positiv även om de själva inte påverkats, säger Laura Hartman som är analyschef på Försäkringskassan.

Detta glapp mellan vad föräldrar anser generellt och hur de själva väljer, kan tolkas som att ett delat föräldraskap har slagit igenom i de samhälleliga normerna men ännu inte i det faktiska beteendet hur föräldrar delar på   föräldrapenningen. Föräldrar visar på så vis ett principiellt stöd för en mer jämställd fördelning, samtidigt som bonusen inte påverkat deras fördelning av uttaget.

- Det blir tydligt i rapporten att ekonomin inte verkar vara det enda som styr hur föräldrar väljer att fördela sin föräldraledighet, säger Hartman vidare.

Det är viktigt att påpeka att oavsett om föräldrapenninguttaget för pappor ökat eller minskat under 2012 och 2013 i jämförelse med barn födda innan regelförenklingarna trädde i kraft, kan vi inte säga att det är jämställdhetsbonusen som påverkat.telefonenkätundersökning av 1 182 nyblivna småbarnsföräldrar. De föräldrar som i undersökningen sa sig ha påverkats att dela mer lika har inte mer kunskap generellt om bonusen än de föräldrar som säger sig inte ha påverkats.

Fakta

  • Den 1 juli 2008 infördes en jämställdhetsbonus med högst 13 500 kronor per barn för de föräldrar med gemensam vårdnad som delar lika på föräldrapenningen.
  • Från och den 1 januari 2012 betalas jämställdhetsbonusen automatiskt ut till föräldrarna
  • Jämställdhetsbonusen är skattefri
  • 2013 betalades ca 260 miljoner kronor ut i jämställdhetsbonus till ca 190 000 personer  
  • Jämställdhetsbonus börjar räknas när den förälder som varit föräldraledig kortast tid har tagit ut föräldrapenning i 60 dagar.

Taggar:

Media

Media

Citat

Intressant är att en övervägande majoritet av de tillfrågade anser att föräldrapenningen bör delas mer lika och tycker att principen med en jämställdhetsbonus är positiv även om de själva inte påverkats
Laura Hartman som är analyschef på Försäkringskassan
Det blir tydligt i rapporten att ekonomin inte verkar vara det enda som styr hur föräldrar väljer att fördela sin föräldraledighet
Laura Hartman som är analyschef på Försäkringskassan