Forsstrom - under pågående börsintroduktion - redovisar ett starkt resultat

Forsstrom - under pågående börsintroduktion - redovisar ett starkt resultat På bolagsstämman den 19 maj kommer styrelsen för Forsstrom High Frequency AB i Lysekil att lägga fram ett starkt bokslut för 1999/2000. Omsättningen överstiger klart den prognos som bolaget beräknade i sitt börsprospekt och uppgår nu till 39,4 mkr. Resultatet stiger till 1,65 mkr, vilket är 65% över det som beräknades i prognosen. - Jag är mycket nöjd med att kunna presentera ett så starkt resultat för potentiella aktietecknare, säger företagets VD Peter Forsström. Då ska vi också hålla i minnet att samtliga investeringar är genomförda enligt plan. Inför framtiden är Peter Forsström mycket optimistisk. - Bruttomarginalen har ökat kraftigt - från 11,6% till 13,6% - och det visar att vi har en stark vinstpotential. Vår nuvarande orderstock och de affärsförhandlingar vi nu för, talar också för att vi även i fortsättningen kommer att överträffa de prognoser vi satt i vårt prospekt. - I vår planering ligger också att göra ett eller flera strategiska förvärv, avslutar Peter Forsström. Det är främst Frankrike och USA som är aktuella. I gällande prognos och börsprospekt har vi uteslutande redovisat vår planerade organisation tillväxt. Bokslutet kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.forsstrom.com fr. o. m. måndagen den 22 maj. Peter Forsström Carl-Axel Christensson Lucia Debard Henriksson VD Styrelseordförande Informationsansvarig Box 55, 453 22 Lysekil Tel 0523 12201 Fax 0523 12601 info@forsstrom.com www.forsstrom.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00200/bit0002.pdf

Dokument & länkar