Forsstrom HF AB introduceras på börsen

Forsstrom HF AB introduceras på börsen I början av juli 2000 kommer Forsstrom HF AB i Lysekil att noteras på börsen. Noteringen kommer att ske på Aktietorget-listan. Det kapital som tillförs företaget kommer att användas till ökade satsningar på exportmarknaderna förutom på produkt- och logistikutveckling. Nuvarande verksamheten startade 1993 under namnet Forsstrom Svenska HF AB. Företaget heter numera Forsstrom High Frequency AB och utvecklar, tillverkar och marknadsför maskiner för högfrekvenssvetsning av vävburen PVC eller polyuretan. Kunderna använder maskinerna för att svetsa kapell för lastfordon, reklamskyltar, lagerhallar etc. Tillverkningen omfattar ca 90% standard- och 10% specialmaskiner. Då 95% av Forsstrom HF AB:s omsättning kommer från länder utanför Sverige, har företaget agenter och distributörer i de flesta länder i Europa och i USA. Sedan ett år tillbaka har Forsstrom HF AB dessutom gjort en satsning på den nordamerikanska marknaden. För att komma närmare sina kunder har dotterbolaget Forsstrom Inc etablerats i Orange Park, Florida. Forsstrom HF AB har på några år fördubblat antalet anställda i Lysekil för att kunna möta den växande efterfrågan på världsmarknaden. Nu bjuds aktier ut till allmänhet och investerare. Den 5 juli 2000 kommer Forsstrom HF AB att noteras på Aktietorget. Priset per aktie blir 20 kronor och säljs i poster om 200 aktier. "Det är ett viktigt steg för oss och en spännande fas i företagets historia, säger företagets VD Peter Forsström, vi har på tre år gått från att vara en ren maskintillverkare till att bli mer av ett kunskapsföretag som levererar tekniska lösningar till kunderna. Vi har starka produkter, nya idéer och mycket kunskap och genom marknadsnoteringen av vårt företag på AktieTorget får vi nu ökad publicitet och ännu starkare identitet på marknaden. Vi får också en större kapitalbas som ger oss möjligheten att fortsätta våra satsningar." Forsstrom HF AB:s prospekt, teckningsanmälan och bokslut finns på företagets hemsida: www.forsstrom.com Peter Forsström Carl-Axel Christensson Lucia Debard Henriksson VD Styrelseordförande Informationsansvarig Box 55, 453 22 Lysekil * 0523 12201 * 0523 12601 info@forsstrom.com www.forsstrom.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00660/bit0002.pdf

Dokument & länkar