Forsstrom ökar lönsamheten i produktionen

Report this content

Forsstrom ökar lönsamheten i produktionen Forsstrom High Frequency AB slipar nu sin produktion ytterligare för att kunna få ner genomloppstiden i fabriken och därmed kunna leverera snabbare. Orderingången har varit stor under året och nu har man startat flera processer där personal, ledning och leverantörer gemensamt söker effektivisera tillverkningen för att få ned tiden från order till leverans. En viktig del i arbetet är att bygga upp maskinerna i moduler. Efter förebild från bilindustrin samlar nu Forsstrom sina underleverantörer och låter dem gemensamt ta sig an allt större delar av maskinerna. De utvecklas till kvalificerade systemleverantörer med kapacitet att kunna åta sig större uppdrag. Kvar hos Forsstrom blir två viktiga delar - slutmonteringen av modulerna till färdiga maskiner samt kvalitetskontrollen. - Vi matchar våra underleverantörer att bli bättre och då tvingas även vi bli bättre, säger Peter Forsström, VD på företaget. Vi ställer stora krav på både på dem och oss när det gäller kompetens och investeringar. Själva har vi investerat i flera lagerverk för att ytterligare förbättra logistiken, vilket ger oss möjlighet att utnyttja vårt MPS-system fullt ut. - Vårt företag har hittills satsat hårt och framgångsrikt på marknadsföring, fortsätter Peter Forsström. Men vi får inte glömma att det finns mycket lönsamhet att hämta i en effektiv produktion. Och kunderna kräver hela tiden allt kortare leveranstider. Mer information lämnas av: Peter Carl-Axel Lucia Debard Forsström Christensson Henriksson VD Styrelseordförande Informationsansvarig Forsstrom High Frequency AB tillverkar maskiner för svetsning av plastmaterial med hjälp av avancerad högfrekvensteknik. Upp till 95% av försäljningen sker på export. Kunderna är tillverkare av exempelvis lastbils- och tågkapell, större tält, lagerhallar, reklamskyltar, solskydd, oljelänsor och flytande vätsketankar - produkter som ska tåla stora påfrestningar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00790/bit0002.pdf

Dokument & länkar