Forsstrom överträffar sin prognos

Forsstrom överträffar sin prognos Under pågående börsintroduktion meddelar Forsstrom High Frequency AB i Lysekil att den prognos för senaste verksamhetsåret, som lämnas i prospektet, kommer att överträffas rejält. På bolagsstämman i fredags presenterade styrelsen ett ovanligt starkt bokslut för 1999/2000. Det är framför allt resultatet som stiger - till 1,65 Mkr, vilket är 65% över det som beräknades i prognosen. Omsättningen blev 39,4 Mkr. - Jag är väldigt nöjd med att kunna presentera ett så starkt resultat för potentiella aktietecknare, sa Peter Forsström, VD för Forsstrom, vid en träff med analytiker och aktiesparare på måndagen. Prognosmissar åt det här hållet tycker jag man kan acceptera. Peter Forsström var också optimistisk inför det nya verksamhetsåret som startade 1 maj. - Orderingången ligger klart över förväntan. Vi har redan en orderstock på 25 Mkr och den beräknade totala försäljningen fram till 30 april nästa år är 50 Mkr. Hälften finns alltså redan i huset. Forsstroms notering på AktieTorget i början av juli har rönt en viss uppmärksamhet. Det blir det enda företaget från norra Bohuslän som noteras på börsen. Den pågående emission tillför bolaget maximalt 12 Mkr, pengar som bland annat ska säkerställa fortsatt expansion på exportmarknaderna. Forsstrom High Frequency AB utvecklar, tillverkar och marknadsför maskiner för högfrekvenssvetsning. Det är tekniskt avancerade maskiner som används för att svetsa framför allt vävburen PVC och polyuretan. Kunderna finns i hela världen - hela 95% av Forsstroms totala försäljning kommer från marknader utanför Sverige. Maskinerna marknadsförs via agenter och distributörer i de flesta länder i Europa. I USA har Forsstrom ett eget dotterbolag. Totalmarknaden för den här typen av maskiner expanderar och Forsstrom anses leda den tekniska utvecklingen på området. Mer information lämnas av: Peter Forsström Carl-Axel Christensson Lucia Debard Henriksson VD Styrelseordförande Informationsansvarig Box 55, 453 22 Lysekil Tel 0523 12201 Fax 0523 12601 info@forsstrom.com www.forsstrom.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/22/20000522BIT00740/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/22/20000522BIT00740/bit0002.pdf

Dokument & länkar