Första AP-fonden ökar sin ägarandel i Starbreeze

Stockholm 31 maj 2017 – Första AP-fonden (AP1) har utökat sitt innehav i spel­utvecklings­företaget Starbreeze från 3,3 till 4,0 procent av rösterna och från 9,2 till 11,2 procent av kapitalet.

AP1 innehar efter transaktionerna 30.901.908 st B-aktier. Investeringen är en del i AP1s småbolagsstrategi, där långsiktig värdetillväxt är ett viktigt mål.

Starbreeze är en utvecklare, distributör och förläggare av dator- och TV-spel samt andra spelrelaterade produkter. Starbreeze är även verksamma inom virtual reality (VR), där de utvecklar både hårdvara och mjukvara. 

Starbreeze har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier, men bolaget har för avsikt att genomföra listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista under 2017.

Kontakt

Anna Fall

Kommunikationschef, Första AP-fonden
0046 709 681 250, anna.fall@ap1.se

Första AP-fonden (AP1) är en av fem AP-fonder som säkerställer stabiliteten i det svenska inkomstpensionssystemet. AP1 förvaltar tillgångar till ett värde av drygt 300 miljarder kronor (31 december 2016) i en global portfölj bestående av aktier, räntebärande värdepapper och alternativa investeringar. Uppdraget är att med väl avvägda finansiella risker, uppnå högsta möjliga avkastning och därmed bidra till en hög och förutsägbar inkomstpension för nuvarande och framtida pensionärer.

Dokument & länkar