Första AP-fonden utsedd till utmärkelsen Public Pension Fund of the Year

Första AP-fonden har av branschtidningen Global Money Management blivit utsedd till bästa allmänna pensionsfond 2007.

Som motivering nämns bland annat fondens beslut att skapa en enhet med ansvar för frågor kopplade till fondens referensportfölj, vid sidan av en tydlig förvaltningsstrategi inriktad på att skapa en högre avkastning än index. Även fondens engagemang och framgångar i frågor rörande bolags efterlevnad av internationella konventioner lyftes fram.

”Jag är glad och stolt över denna utmärkelse. Det innebär ett erkännande av Första AP-fondens höga kompetens. Vi kommer att fortsätta jobba hårt för att flytta fram våra positioner som en av de ledande pensionsfonderna i Europa”, säger fondens VD William af Sandeberg.

Läs mer om priset på www.globalmoneymanagement.com.Kontakt:
Informationschef Nadine Viel Lamare
Tel: 08-566 20 270
Mobil:0709-681 270
e-mail: nadine.viel.lamare@ap1.se