Lipigon signerar avtal med världsledande DEL-screeningbolag

Report this content

Lipigon Pharmaceuticals AB (”Lipigon”), utvecklare av läkemedel för lipid-relaterade sjukdomar, meddelar idag att de signerat ett avtal med STAR-listade (Shanghaibörsen) HitGen Inc. (”HitGen”). Bolagen ska gemensamt identifiera och utveckla läkemedelskandidater som aktiverar enzymet Lipoproteinlipas (LPL), med målet att utveckla dem för behandling av blodfettsrubbningar och kardiovaskulär sjukdom.

Lipigon och HitGen ska samarbeta kring utvecklingen av läkemedelsmolekyler riktade mot LPL. HitGen är världsledande inom en teknologi som kallas DNA encoded library (DEL)-screening, en slags höghastighetssållning av kemiska strukturer, där 100 000 gånger fler kemiska startpunkter för läkemedelsutveckling kan testas jämfört med traditionell teknik. Bolagen jobbar tillsammans med att identifiera och utveckla läkemedelskandidater fram till prekliniska säkerhetsstudier. Lipigon är sedan ansvarig för det kliniska utvecklingsarbetet och för att utlicensiera kandidaterna varvid HitGen får en del av framtida intäkter av Lipigon.

”HitGen är en perfekt partner för oss i detta program, med sin världsledande DEL-plattform. Deras teknologi är mycket väletablerad och används idag brett av globala läkemedels- och bioteknik-bolag.” säger Stefan K Nilsson, VD och medgrundare av Lipigon Pharmaceuticals. ”Vi är övertygade om att samarbetet kan leda till innovativa mediciner för de miljontals människor som har en förhöjd kardiovaskulär risk.”

”Vi ser fram emot att jobba med Lipigon. Samarbetet stärker HitGens position i det expansiva DEL-fältet och visar på potentialen för DEL-screening i tidig läkemedelsutveckling mot många olika läkemedelsmål. I det överenskomna avtalet skall vi arbeta nära med Lipigon i syfte att generera nya kemiska startpunkter för deras forskningsprogram. Målet är att kunna erbjuda nya och innovativa behandlingar för Lipigons patientgrupper” säger Jin Li, styrelseordförande och VD i HitGen.


För mer information kontakta:

Stefan K Nilsson, vd Lipigon

Mobil +46 70-578 17 68

Mail: stefan@lipigon.se


Om Lipoproteinlipas (LPL)

LPL är ett etablerat läkemedelsmål av stort intresse för de stora läkemedelsföretagen. Det finns starkt kliniskt, epidemiologiskt och genetiskt stöd för att inrikta sig på LPL. Brist på LPL leder till en ökad risk att drabbas av förhöjda blodfettsnivåer och kardiovaskulär sjukdom. Lipigon grundades av internationellt ledande experter med omfattande vetenskaplig historia från arbete med LPL och har därför en stor möjlighet att framgångsrikt utveckla nya läkemedelskandidater som riktas mot LPL.

 

Om Lipigon

Lipigon utvecklar nya behandlingar för patienter med lipidrelaterade sjukdomar. Bolaget har grundats baserat på 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Vårt primära fokus ligger på särläkemedel och nischindikationer. Lipigons pipeline innehåller totalt tre aktiva program; varav ett ANGPTL antisense program ”Lipisense” och ett genterapiprogram tillsammans med Combigene AB (publ). www.lipigon.se.

 

Om Hitgen Inc.

HitGen är ett snabbt växande bioteknikbolag med huvudkontor i Chengdu, Kina och ett dotterbolag i USA. HitGen har etablerat en industriellt ledande plattform för tidig utveckling av läkemedelskandidater, baserat på så kallade DNA encoded chemical libraries (DELs). HitGen har idag ett flertal avtal med globala läkemedels- och bioteknik-bolag i Nordamerika, Europa och Asien. För mer information, kontakta +86-28- 85197385, media@hitgen.com eller besök www.hitgen.com

För investerarrelationer: investors@hitgen.com För affärsutveckling: bd@hitgen.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Lipigon Pharmaceuticals AB, utvecklare av läkemedel för lipid-relaterade sjukdomar, meddelar att de signerat ett avtal med STAR-listade HitGen Inc. Bolagen ska gemensamt identifiera och utveckla läkemedelskandidater som aktiverar enzymet Lipoproteinlipas, med målet att utveckla dem för behandling av blodfettsrubbningar och kardiovaskulär sjukdom.
Twittra det här