Release Finans utsett till ett av Europas snabbast växande företag

Report this content

Umeåbolaget Release Finans har av Financial Times, världens högst ansedda ekonomitidning, utsetts till ett av Europas 1000 snabbast växande företag. Mot bakgrund av att det finns mer än 27 miljoner företag inom EU är detta exceptionellt.

– Kul och smickrande att ett bolag från Umeå kan få sådan internationell uppmärksamhet. Att det är just Financial Times som gett oss utmärkelsen ger också extra tyngd säger Anders Åström, bolagets grundare och styrelseordförande. Det här visar också att det är möjligt att göra något internationellt gångbart och konkurrenskraftigt från Umeå, bara man tror på det man gör, anställer rätt människor och håller sig till sin affärsidé.
 

– Under de fem år vi varit verksamma har vi byggt ett bolag från noll till en omsättning av 729 miljoner och en vinst förra året på drygt 40 miljoner före skatt vilket ytterligare understryker att vi är på rätt väg. 


– Det här är också rätt tillfälle att tacka våra huvudinvesterare, Fort Knox Förvaring och Krister Olsson som trott på oss från första början och dessutom stöttat oss med mycket stora belopp när så behövts och utan det förtroendet skulle vi aldrig nått hit.

 

Frågor besvaras av Anders Åström, styrelseordförande, +4670-577 77 67

Umeå Release Finans AB är ett Finansiellt Institut med starka, långsiktiga ägare och ett nära samarbete med Swedbank. www.releasefinans.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Umeåbolaget Release Finans har av Financial Times, världens högst ansedda ekonomitidning, utsetts till ett av Europas 1000 snabbast växande företag. Mot bakgrund av att det finns mer än 27 miljoner företag inom EU är detta exceptionellt.
Twittra det här

Citat

Under de fem år vi varit verksamma har vi byggt ett bolag från noll till en omsättning av 729 miljoner och en vinst förra året på drygt 40 miljoner före skatt vilket ytterligare understryker att vi är på rätt väg. 
Anders Åström, styrelseordförande Release Finans