• news.cision.com/
  • Fort Knox/
  • Storskalig äppelodling med 12.000 äppelträd – startskottet för en ny hållbar jordbruksgren i norra Sverige

Storskalig äppelodling med 12.000 äppelträd – startskottet för en ny hållbar jordbruksgren i norra Sverige

Report this content

Brännland Cider etablerar 10 hektar kommersiellt gångbara och produktiva äppelodlingari samverkan medlantbrukare, LRF, Länsstyrelsen Norrbotten, experter, nationella och internationella intressenter.

Arbetet med att sammanföra intressenter inom jordbrukssektorn har pågått sedan 2017 parallellt med att Västerbottniska iscider-producenten Brännland Cider etablerat sina första sju årgångar på såväl en nationell som internationell marknad. Nu blir det ambitiösa odlingsprojektet verklighet – i december 2019 beviljade Jordbruksverket finansiering för “Commercial productive apple growing in a northern climate – innovation for new climate resilient agriculture in northern Europe” inom ramarna för EIP-agri, Det Europeiska Innovationspartnerskapet för Produktivitet och Hållbarhet inom jordbruk.

- Det här är ett avgörande steg i arbetet med att skapa en helt ny och unik terroir i norra Sverige samtidigt som det öppnar ett brett spektrum möjligheter för våra lantbrukare att diversifiera med positiva effekter för jordbruk, turism och de större hållbarhetsfrågor som vårt samhälle står inför. Projektet faller väl in i ambitionerna som lyfts i EU:s nya Green Deal, säger Andreas Sundgren Graniti, grundare Brännland Cider.

Projektet löper från 2020 till 2023 och ska kombinera traditionell metodik med konventionella, moderna metoder, utvärdera en bred bas av äppelsorter med målet att skapa en möjlighet för lantbrukare i norr att diversifiera sin verksamhet, optimera markanvändning, minska transporter och vattenanvändning i regionen och skapa en helt ny klimathärdig, hållbar jordbruksgren. Långsiktiga mål är att skapa goda förutsättningar för partnerskap mellan lantbrukare och förädlare för vidareutveckling av produkter för lokala, regionala och globala marknader.

- Projektet ska expandera och sjösätta de erfarenheter och kunskaper Brännland Cider hittills har samlat vid våra provodlingar i Burträsk, 10 mil norr om Umeå och på Röbäcksdalen just utanför Umeå. Vi har bevisat att det är möjligt att odla storskaligt på våra breddgrader för att skapa en iscider av exceptionell kvalitet, nu vill vi se hela vår region blomma och det här är ett enormt steg mot att realisera det målet, fortsätter Andreas Sundgren Graniti.

En stark samarbetsgrupp har samlats kring projektet som kommer att projektledas av Daniel Pacurar från Boreal Orchards, som hittills bidragit med avgörande praktiska och akademiska erfarenheter och kunskaper till Brännland Ciders befintliga provodlingar.

Daniel är trädgårdsingenjör med en doktorstitel i agronomi och lång erfarenhet av att leda forskning och storskaliga projekt inom biotech, hortikultur och skogsindustri.

- Vi är hedrade över att vara Brännland Ciders partner i det banbrytande arbetet med att etablera äppelodling i norra Sverige. Det blir en spännande resa. Vi ska lära oss nya sätt att odla äppelträd och skapa nya uttryck för iscider och på samma gång samla och driftsätta kunskaper om äppelodling i norr som kommer att vara till nytta för framtida generationer. Vi lägger vägen samtidigt som vi går den. Jag är övertygad om att samarbetsgruppens sammantagna erfarenhet och expertis kommer att säkra projektets framgångsrika genomförande. Brännland Cider producerar en av världens bästa iscidrar och tillsammans lägger vi nu grunden till utvecklingen av den prestationen, avslutar Daniel Pacurar, Boreal Orchards.

 

Fakta “Commercial productive apple growing in a northern climate – innovation for new climate resilient agriculture in northern Europe”

• Projektet ska etablera 10 hektar kommersiellt gångbara äppelodlingar, ca 12.000 äppelträd, i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

• Projektet löper från 2020 till 2023 med en sammantagen budget på 10.7 miljoner kronor av vilka 85% är finansierat genom EIP-agri. 

 

Samarbetsgrupp

  • Elisabeth Öberg, representerar Länsstyrelsen Norrbotten, agronom och rådgivare inom trädgård, publicerad författare av ett flertal ledande vetenskapliga artiklar med fokus och specialisering på de specifika förutsättningar som kommersiell hortikultur ställs inför i norra Sverige. 
  • Beatrice Wiström, trädgårdsmästare med lång erfarenhet, kunskap och passion med särskilt fokus på nordliga äpplesorter. 
  • Leif Blomqvist, grundare och ägare av Blomqvist Plantskola OY (Lepplax, Finland). Den Europeiska auktoriteten vad gäller nordliga äppelsorter. Författare till flera standardverk inom området. 
  • Niclas Johansson, VD, Elsanta. Elsanta är en av Sveriges största grossister inom frukt och grönsaker såväl som en av landets största äppelodlare. 
  • Mats Granath, VD, LRF Västerbotten. 
  • Tove Franzén, Operativ Chef, Brännland Cider. 
  • Andreas Sundgren Graniti, VD och grundare Brännland Cider. 
  • Daniel Pacurar, Founder & Chairman of Boreal Orchards.

 

Kontakt:

Daniel Pacurar, Boreal Orchards, danielpacurar@borealorchards.se

Andreas Sundgren Graniti, Brännland Cider, andreas@brannlandcider.se

 

Om EIP-agri

Det Europeiska Partnerskapet för Produktivitet och hållbarhet inom jordbruk är ett nytt policy-verktyg för intressent och efterfrågans-driven utveckling innovation inom jordbruk. 

 

Om Brännland Cider

Brännland Cider producerar iscider, en stilla söt cider, på 100% svenska äpplen och den naturliga kylan i Västerbotten. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Brännland Cider etablerar 10 hektar kommersiellt gångbara och produktiva äppelodlingari samverkan medlantbrukare, LRF, Länsstyrelsen Norrbotten, experter, nationella och internationella intressenter.
Twittra det här

Citat

Det här är ett avgörande steg i arbetet med att skapa en helt ny och unik terroir i norra Sverige samtidigt som det öppnar ett brett spektrum möjligheter för våra lantbrukare att diversifiera med positiva effekter för jordbruk, turism och de större hållbarhetsfrågor som vårt samhälle står inför.
Andreas Sundgren Graniti, grundare Brännland Cider