Sveriges största fastighetsägare läggs ned

Fortifikationsverket läggs ned. I samband med budgetpropositionen kommer beskedet från Regeringen om att man går på utredarens förslag om det statliga fastighetsägandet.

Fortifikationsverket har länge haft uppfattningen att det går att effektivisera det statliga fastighetsägandet som finns i bolag och myndigheter. Det finns idag nästan 20-talet statliga aktörer som förvaltar fastigheter och organisationen av detta behöver förändras, inte minst med tanke på att förutsättningar i omvärlden förändras. Det Fortifikationsverket saknar i utredningen är ett större grepp än att lägga ned en myndighet.

Fortifikationsverket har redan tidigare framhållit vikten av en helhetssyn, något vi fortfarande saknar. Utredaren visar inte på några samhällsekonomiska vinster. Konsekvenserna av den styckning som föreslås och som Regeringen går på, är inte tillräckligt klarlagda i utredningen.

Regeringens inriktning som offentliggörs idag:

- Säkra berganläggningar samt internationella camper överförs till Försvarsmakten.

- Statliga byggnadsminnen (som idag används i verksamhet) överförs till Statens Fastighetsverk.

- Övriga fastigheter (garnisoner, flygfält, skjutfält, hamnar, restauranger, verkstäder, bostäder, kontor, ledningscentraler, mark mm) överförs till ”annan statlig huvudman”, möjligen bolag.

Fortifikationsverket har idag Försvarsmakten som största kund, men också ett kraftigt stigande antal civila kunder som har behov av att skydda värden. Verkets civila kunder har en viktig roll i Sveriges samhällsviktiga infrastruktur, med verksamhet exempelvis inom informations- och kommunikationsteknologi.

Ett förändrat statligt fastighetsägande måste kunna möta hela samhällets framtida behov av säkra, specialanpassade och kostnadseffektiva byggnader och anläggningar.

Kommentarer lämnas av generaldirektör Lena Jönsson tel 010-44 44 120.

Fortifikationsverket

Catharina Millmarker

Pressekreterare

tel 010 - 44 44 990

catharina.millmarker@fortv.se

 

 

Fortifikationsverket

Catharina Millmarker

Pressekreterare

tel 010 - 44 44 990

catharina.millmarker@fortv.se

 

Om oss

I vårt fastighetsbestånd ingår alla typer av lokaler, anläggningar och mark som försvaret behöver i både krig och fred. Totalt rör det sig om cirka 3,7 miljoner kvm lokaler, 8 400 byggnader, ca 7 900 befästningar, 11 flygfält och 381 000 hektar mark. Utöver det har vi ett antal broar, hamnar, bevakningstorn med mera.

Dokument & länkar