Fortinovas årsredovisning 2019/2020 offentliggjord

Report this content

Fortinova Fastigheter AB (publ) årsredovisning för perioden 2019.09.01 - 2020.08.31 finns från den 13 januari 2021 publicerad och tillgänglig på vår hemsida fortinova.se.

Årsredovisning i PDF finns i anknytning till detta pressmeddelande samt på Fortinovas hemsida. Årsstämman kommer att hållas den 27 januari 2021. Den tryckta årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig på Fortinovas kontor i början av februari 2021.

För mer information, vänligen kontakta

Anders Johansson, VD
0340-59 25 50   aj@fortinova.se

John Wennevid, CFO
0340-59 25 59   jw@fortinova.se

Om Fortinova
Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 31 augusti 2020 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 2 261 miljoner kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 86 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.