Fortnox planerar fördubbling av antalet kunder

Report this content

Fortnox presenterar nu de nya verksamhetsmål som ska gälla för perioden fram till 2025 - en dubblering av både antalet kunder och användningen. Det innebär 700 000 kunder och en genomsnittlig månadsintäkt per kund om 300 kr. 

Fortnox utveckling har varit stark under lång tid. De mål som styrelsen nu fattat beslut om utgår från en dubblering av antalet kunder till fler än 700 000. Det innebär också en dubblering av användandet, det vill säga både mer produktanvändning och fler som använder dem. Det betyder att den genomsnittliga månadsintäkten per kund ökar till mer än 300 kronor. 

- Det blir helt klart ett ökat tempo avseende kundtillväxt. Det tog 20 år att få 350 000 kunder, och det var bra gjort. Nu ska vi göra det på fem år. Det finns idag cirka 1,5 miljoner verksamheter i Sverige, och de kommer sannolikt att bli ännu fler fram till 2025. Vi är övertygade om att med ett ännu tydligare fokus på vad som underlättar för företag att bli framgångsrika så kommer fler att vilja ha vår hjälp, och de kommer att vilja ha den i högre utsträckning, säger Tommy Eklund, vd Fortnox. 


Planerar för tillväxt genom förvärv samt avser byta lista

Den nya affärsplanen har ett tydligt fokus på tillväxt, och öppnar för att detta också kan komma att ske genom förvärv. Bolagets tillväxt har historiskt skett organiskt, men nu finns förutsättningar för att kunna växa snabbare. 
 
Styrelsen har också i samband med den nya affärsplanen fattat beslut om att man har för avsikt att byta handelsplats från NGM SME till Nasdaq Stockholm. 

 

Från bokföring och ekonomiadministration till hela företagsvardagen 

Fortnox erbjudande kommer att spänna över ett bredare område, då man från bolaget kommer att utveckla fler lösningar som tar sin utgångspunkt i helheten i företagarens olika affärsflöden.  
 
- Det jobb vi har gjort under en längre tid, med utveckling baserat på AI och automatisering, har nu börjat rulla ut som produkter till marknaden. De ger bättre överblick och kontroll över den egna affären. Men både företag och redovisningsbyråer vill ha sömlösa flöden, där fler delar hänger ihop. Vi kommer att jobba ännu mer med att koppla ihop myndigheter, banker och andra systemleverantörer med vår plattform. Det innebär att vi löser en allt större del av flödet, och företagen får bättre förutsättningar för framgång. Det är viktigt för företagen och det är viktigt för samhället, säger Tommy Eklund. 

De långsiktiga verksamhetsmål och den affärsplan som nu beslutats av styrelsen har tagits fram under sommaren och hösten. Samtidigt har bolaget gått över i en ny organisationsstruktur, för att bättre kunna möta efterfrågan från kunderna. Bolaget är indelat i fem olika affärsområden med fokus på olika användargrupper och branscher. 

- Vi har goda förutsättningar att nå våra mål. Det är ett fantastiskt bolag med en unik kultur, kompetens och engagemang. Alla drivs av att våra kunder ska kunna bli framgångsrika.

 

Denna information är sådan som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2021 kl. 09.00 CET.

 

För frågor, kontakta Tommy Eklund, vd Fortnox
epost: tommy.eklund@fortnox.se
Telefon: 072 - 369 73 50


Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger även kunderna tillgång till finansiella tjänster samt företagsförsäkringar. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic SME. För ytterligare information se www.fortnox.se.

Prenumerera

Media

Media