Starkt tredje kvartal och fortsatt stor marknadspotential för Fortnox

Under tredje kvartalet ökade Fortnox omsättning med 41,6 procent till 69,4 Mkr. Rörelseresultatet steg med drygt sex miljoner till 22 Mkr jämfört med samma period förra året. Det är det bästa resultatet hittills i företagets historia och motsvarar en rörelsemarginal på 31,7 procent. Under perioden växte kundstocken med 11 000 nya kunder till totalt 191 000 kunder, vilket är en ökning med 34 procent jämfört med samma period förra året.

Fortnox är en stark utmanare på småföretagsmarknaden med molnbaserade lösningar för bland annat ekonomi och administration samt olika finansieringslösningar. Företaget kommer fortsätta att investera i såväl produkt- och affärsutveckling samt anställa fler medarbetare.

- Fortnox har en tydlig strategi med kundtillväxt som det prioriterade området, säger Nils Carlsson, vd på Fortnox. Det behövs då marknadspotentialen är stor. Av Sveriges 800 000 småföretagare har endast var tredje dragit nytta av den digitala transformationen för att öka sin konkurrenskraft.

Innovationskraften och bredden i Fortnox kunderbjudande är viktiga faktorer för att skapa tillväxt. Under perioden startade bolaget exempelvis ett utvecklingsprojekt inom digital kvittohantering och fortsatte utvecklingen av det nya affärsområdet inom försäkringsförmedling.

Lanseringen av Fortnox första lagersystem under kvartalet är också ett viktigt tillskott. Med en helhetslösning där ett effektivt stöd för varulagret ingår, integrerat med t ex fakturering, order och bokföring är erbjudandet än mer konkurrenskraftigt för den stora kategori småföretag som säljer fysiska produkter i butik och via e-handel.

- Även Fortnox dotterbolag Nox Finans är ett bra exempel på marknadspotentialen. Bolaget erbjuder finansiella tjänster som kan integreras med Fortnox lösningar. Under tredje kvartalet dubblerade Nox Finans sin omsättning jämfört med samma period förra året, säger Nils Carlsson.

Fortnox AB är listat på NGM Nordic MTF och omsatte 2016 189,3 Mkr.

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för tredje kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år).

» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 41,6 procent till 69,4 Mkr (49,1 Mkr).

» Rörelseresultatet uppgick till 22,0 Mkr (15,4 Mkr), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 31,7 procent (31,4 procent).

» Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 33,5 procent (33,1 procent). Dotterbolaget Nox Finans redovisar en rörelsemarginal om 20,2 procent (12,4 procent).  

» Resultatet efter skatt uppgick till 17,2 Mkr (11,5 Mkr).

» Resultatet per aktie uppgick till 0,29 kr (0,20 kr).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Nils Carlsson, vd Fortnox

076-644 77 00, nils.carlsson@fortnox.se

Med 191 000 kunder är Fortnox Sveriges ledande leverantör av molnbaserade lösningar för ekonomi och administration för mindre företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer. Kunderna abonnerar på programmen och betalar en månatlig avgift per användare och programmodul. Fortnox, grundat 2001, har 211 anställda i koncernen och huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till handel på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se

Om oss

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger också kunderna tillgång till finansiella tjänster och företagsförsäkringar. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se.

Prenumerera

Media

Media