Återvinningsindustrierna tar fram färdplan för fossilfrihet

Report this content

Branschorganisationen Återvinningsindustrierna inleder nu arbetet med att ta fram en färdplan för en fossilfri och cirkulär ekonomi inom ramen för Fossilfritt Sverige. Färdplanen blir en nyckel till hur återvinningsföretagen ska nå fossilfrihet och ska underlätta för andra industrier att på sikt bli mer cirkulära.

– Fler och fler branscher visar nu upp sina planer för fossilfri konkurrenskraft. Den framväxande cirkulära ekonomin är en viktig del i att utveckla ett fossilfritt Sverige och därför är det väldigt glädjande att Återvinningsindustrierna nu tar fram en färdplan, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Återvinningsindustriernas färdplan kommer att visa på branschens egna strategier för att nå fossilfrihet och samtidigt vara ett nyckelverktyg för att andra industrier ska kunna bli cirkulära. Färdplanen kommer redovisa vilka politiska förutsättningar som krävs för att nå målen och vilka utmaningar som vårt samhälle står inför. Den kommer också ge förslag på hur politik, näringsliv och myndigheter kan lösa dem tillsammans.

– Den svenska återvinningsbranschen tar redan i dag ett stort ansvar för att minska de fossila utsläppen. Nu kommer vi arbeta ännu hårdare för att utsläppen ska minska snabbare och för att synliggöra hur vi kan bidra till ett cirkulärt samhälle. En kraftigt ökad användning av återvunna material skulle ge omfattande utsläppsminskningar för Sverige. Vi är därmed en nyckelaktör i omställningen till ett fossilfritt Sverige, säger Viveke Ihd, tf vd Återvinningsindustrierna

I övergången från ett samhälle byggt på linjära modeller till ett cirkulärt samhälle där allt kan materialåtervinnas spelar Återvinningsindustrierna en avgörande roll. Förutom att branschen jobbar för fossilfrihet och ökad återvinning kommer omställningen även kräva en ny syn på resurser. Tillverkningsindustrin behöver designa produkter för att de ska kunna återvinnas och använda återvunnet material i högre utsträckning. Det är en förutsättning för att Sverige ska kunna bli hållbart och cirkulärt i framtiden.

För mer information, kontakta:

Ellen Einebrant
Kommunikationschef Återvinningsindustrierna
070-460 60 35

ellen.einebrant@recycling.se
www.recycling.se

 

Peter Söderberg
kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige
070-310 57 97
peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera