Efterfrågan på biodrivmedel väntas öka – nu krävs stabila förutsättningar för produktionen

Report this content

För att ersätta fossila drivmedel kommer både elektrifiering och biodrivmedel att behövas. Inom vilka områden de efterfrågas kommer dock förändras över tid. För att dessa långsiktiga marknader ska kunna utvecklas krävs dock stabila politiska förutsättningar för produktion och efterfrågan. Om detta skriver Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, tillsammans med företrädare för Drivkraft Sverige, Mobility Sweden och Power Circle i Dagens Industri.

 

- Det finns ingen motsättning mellan en snabb elektrifiering och ökade satsningar på biodrivmedel. I takt med att vägtransporterna elektrifieras kan bioresurserna förädlas till andra användningsområden, säger Svante Axelsson.

Användningen av biodrivmedel i vägtransportsektorn kommer i och med att reduktionsplikten skruvas upp att öka fram till 2030 för att därefter minska på grund av den snabba elektrifieringen. Då kommer i stället efterfrågan från flyg, sjöfart och kemiindustri att öka i takt med att också dessa branscher ska bli fossilfria.

I debattartikeln skriver Svante Axelsson, Jessica Alenius, vd, Drivkraft Sverige, Mattias Bergman, vd, Mobility Sweden och Anna Wolf, tillförordnad vd, Power Circle om hur det krävs politiskt stöd för att genomföra utvecklingsstegen på väg mot de nya marknaderna. Utan ökade investeringar i nationell produktion av biodrivmedel för att försörja personbilar och lastbilar idag kommer vi inte ha förutsättningar att producera förnybart flygbränsle för den globala marknaden i framtiden. 

Artikelförfattarna vill därför att regeringen:

1. Behåller ambitionen i reduktionsplikten till 2030 som grundar sig på en gedigen konsekvensanalys.

2. Premierar biodrivmedel ur ett skatteperspektiv.

3. Ger försvaret i uppdrag att upphandla biodrivmedel som producerats med de miljöregler som gäller i Sverige och från svenska råvaror för att säkerställa totalförsvarsförmågan och få i gång en inhemsk produktion.

Läs artikeln i Dagens Industri

Kontakt:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige, 070-310 57 97

peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 för att påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle. Hittills har över 500 företag, kommuner, regioner och organisationer gått med initiativet. Fossilfritt Sverige leds av en nationell samordnare som arbetar för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för aktörerna inom initativet att snabbare minska sina växthusgasutsläpp. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media