Färdplan för en fossilfri värmesektor

Report this content

Värmesektorn har tillsammans med hela värdekedjan av olika aktörer tagit fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för Fossilfritt Sverige. Den fullständiga planen kommer presenteras senare i vår men på DI Debatt skriver idag 19 företrädare för värmesektorn tillsammans med Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, om några av de politiska förslagen i färdplanen. 

Sedan 70-talet har utsläppen från värmesektorn minskat med 90%. Trots dessa stora framsteg står värmesektorn inför nya utmaningar och fortfarande släpps det ut 5,2 miljoner ton koldioxid från värmesektorn, vilket är nästan 10 procent av de svenska växthusgasutsläppen.  

Det nya målet från branschen är nu att värmesektorn ska vara helt fossilbränslefri (exklusive avfall) 2030 och därutöver vara klimatpositiv 2045. För att bli det krävs en satsning på CCUS-teknik (Carbon Capture Utilisation and Storage). Det skulle potentiellt kunna neutralisera utsläppen från det kvarvarande fossilbaserade innehållet i avfallet och få en klimatpositiv effekt vid användandet av biobaserade bränslen.

I debattartikeln lyfter man därför fram ett antal rekommendationer till regeringen.

- Fokusera på effektfrågan i hela energisystemet, inklusive uppvärmningssektorn och kraftvärme.

- Formulera byggreglerna så att de inte styr valet av uppvärmningsform.

- Skapa incitament för ökad kraftvärmeproduktion genom att värdera effekt och inte bara energi.

- Inför styrmedel som ger incitament ”högt upp i kedjan” till exempel redan vid produktdesign och upphandling för att styra bort plast från restavfall.

- Ge stöd till forskning, utveckling och demonstration av ny teknik som till exempel bio- och avfalls-CCS, biokol, solvärme, säsongsvärmelager, kraftvärme med högre elutbyte, småskalig kraftvärmeteknik, fjärde generationens fjärrvärme och plastreturraffinaderi.

- Konvertera bort från elvärme till fjärrvärme, värmepump eller biobränsle.

Debattartikeln är undertecknad av:

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige 

Kerstin Lindberg Göransson, vd, Akademiska Hus

Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen Sverige

Marc Hoffmann, vd, E.ON Sverige

Reinhold Lennebo, vd, Fastighetsägarna

Andres Muld, styrelseordförande, föreningen Energikontoren Sverige

Martin Blixt, tillförordnad vd, Förvaltnings AB Framtiden

Alf Engqvist, vd, Göteborg Energi AB

Anders Lago, förbundsordförande, HSB 

Ulf Andersson, vd, Kungälvs Rörläggeri AB

Niklas Gunnar, vd, Mälarenergi AB

Leif Linde, vd, Riksbyggen

Anders Nordstrand, vd, SABO

Anders Egelrud, vd, Stockholm Exergi

Gustav Melin, vd, Svebio 

Per Jonasson, vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare, Svensk Solenergi

Charlotta Sund, vd, Tekniska verken i Linköping AB

Ulrika Jardfelt, chef Värme Sverige, Vattenfall

Anders Östlund, vd, Öresundskraft

Läs debattarrtikeln i sin helhet: https://www.di.se/debatt/varmesektorn-maste-lagra-koldioxid-i-marken/

Presskontakt: Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige, 070-310 57 97

peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 350 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.

Taggar:

Prenumerera