Fordonsindustrins strategier för en fossilfri fordonsflotta

Report this content

Nu tar BIL Sweden fram en färdplan för en fossilfri fordonsflotta. Arbetet sker inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige och kommer att visa hur fordonsindustrin i Sverige kan bli fossilfri före 2045.

Omställningen inom fordonsindustrin pågår genom energieffektivisering, ökad andel biodrivmedel och elektrifiering. Utvecklingen är dramatisk men går den tillräckligt fort för att nå klimatmålen?

Färdplanen kommer att peka på de strategier fordonstillverkarna har för att nå en fossilfri fordonsflotta och hur politiken kan bidra genom att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar. Färdplanen baserar sig på underlag från branschen och myndigheter samt intervjuer med fordonstillverkare. Fordonstillverkarnas bedömningar och framtidsplaner har analyserats av Jonas Eliasson, professor i transportsystemanalys, som är författare till rapporten. Färdplanen kommer att presenteras i början av december.

- Färdplanen kommer att visa Sveriges ambitioner när det gäller laddbara fordon fram till 2030 både när det gäller lätta och tunga sidan. Vi kommer också att presentera hur personbilsflottans sammansättning kommer att se ut och vilken effekt detta får på koldioxidutsläppen i Sverige. EU och Sverige har höga ambitioner när det gäller att minska utsläppen vilket kommer att belysas i vår färdplan, säger Mattias Bergman, vd för BIL Sweden.
 

- Sverige är ett land med stora avstånd och en stor fordonsindustri och därför har vi möjlighet att verkligen visa vägen för resten av världen. Vi kan bli en permanent världsutställning för fossilfri teknik, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

För mer information kontakta:

Jessica Alenius, vice VD BIL, 070 235 63 19
jessica.alenius@bilsweden.se

Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige, 070-310 57 97
peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media