Första uppföljningen av färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft

Report this content

Sedan de första färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft lanserades 2018 har stora kliv tagits från både näringsliv och politik för att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Samtidigt återstår många utmaningar och tempot måste nu öka i omställningen. Idag släpper Fossilfritt Sverige den första uppföljningen av de 22 färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft.

- Det övergripande intrycket är att både näringslivet och politikerna har ökat tempot de senaste två åren, även om det utifrån det akuta läget fortfarande går för långsamt, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

22 näringslivsbranscher har sedan 2018 presenterat sina egna färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Där visar branscherna hur de ska kunna bli fossilfria eller klimatneutrala till senast 2045 och vad som krävs från politiskt håll för att det ska bli möjligt. Den första uppföljningen fokuserar på vilka åtgärder som vidtagits inom näringslivet och hur långt arbetet har kommit med att genomföra de 54 förslag som Fossilfritt Sverige i tidigare rapporter lyft fram som mest prioriterade. Rapporten visar vilka förslag som genomförts, vilka som inte genomförts och vilka som delvis genomförts eller är på gång att genomföras.

Rapporten lyfter fram det som branscherna tillsammans anser vara de fem viktigaste politiska beslut som fattats sedan 2018 och de fem viktigaste utmaningarna framåt.

Viktigaste besluten som tagits:

  • Fastlagd långsiktig reduktionsplikt för bensin och diesel från 2022 till 2030 och skattebefrielse för biogas under 10 år och HVO och etanol på ett år.
  • Utökat och breddat industrikliv till företag som är med i utsläppshandeln.
  • Förstärkt klimatkliv där 75 procent av stöden går till näringslivet som inte är med i utsläppshandeln.
  • Mål om halverad tid för tillståndsprocesser för region- och stamledningar genom att bland annat pröva nya metoder för att ta beslut.
  • Gröna kreditgarantier på 80 miljarder kronor 2024 ska minska risk för banker som tvekar att finansiera stora industriomställningar.

Viktigaste utmaningarna framöver:

  • Cirkulära lösningar
  • Snabbare och effektivare tillståndsprocesser
  • Satsning på utbildning och rekrytering
  • Tydliga riktlinjer och system för hållbar offentlig upphandling
  • Helhetsgrepp kring elektrifieringen

Uppföljningsrapporten lämnas över till klimat- och miljöminister Per Bolund(MP) och näringsminister Ibrahim Baylan(S).

Ladda ner rapporten här.

Kontakt:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige, 070-310 57 97

peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 för att påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle. Hittills har över 500 företag, kommuner, regioner och organisationer gått med initiativet. Fossilfritt Sverige leds av en nationell samordnare som arbetar för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för aktörerna inom initativet att snabbare minska sina växthusgasutsläpp. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media