Fossilfria handlingsplaner för ett konkurrenskraftigt regionalt näringsliv

Report this content

För att de färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som 22 branscher tagit fram inom ramen för Fossilfritt Sverige ska kunna genomföras kommer det att krävas samverkan på flera nivåer. Fossilfritt Sverige utvecklar nu tillsammans med företag i Jämtland/Härjedalen en regional handlingsplan för att genomföra färdplanerna och öka näringslivets konkurrenskraft. En modell som fler regioner sedan kan ta efter.

- Att ta fram färdplanerna var bara början, det är nu de ska sättas i verket. En viktig del i arbetet är att färdplanerna används av både stora och små företag i branscherna så att de kan gå från ord till handling och då krävs samarbete på regional och lokal nivå. Vi vill nu hitta ett arbetssätt för detta som fler näringslivsnätverk runt om i landet kan ta efter, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

De 22 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som överlämnats till regeringen beskriver hur branscherna kan bli fossilfria eller klimatneutrala till senast 2045 genom egna åtaganden och genomförande av politik som stöttar omställningen.

Nu har en grupp regionalt verksamma företag i Jämtland/Härjedalen med Jämtkraft och Länsförsäkringar Jämtland i spetsen initierat en regionalisering av färdplanerna inom näringslivsplattformen Samling Näringsliv för att klara av region Jämtland/Härjedalens målsättning om fossilfrihet redan 2030.

Tillsammans med Fossilfritt Sverige kommer näringslivsnätverket nu att ta fram en regional handlingsplan, hitta vägar för kunskapshöjning, utveckla nya affärsmodeller i olika värdekedjor och undanröja hinder för små och medelstora företag. Efter en första analysdel kommer det skapas ett upprop som små och medelstora företag kan ansluta sig till.

- Näringslivet här i Jämtland/Härjedalen vill visa att vi backar upp de nationella och regionala klimatmålen och att vi gör det utifrån ett affärsperspektiv. Ett offensivt klimatarbete gynnar företagen här. Extra roligt är att vi är först ut i Sverige med att regionalisera färdplanerna, säger Tomas Eriksson, VD för Länsförsäkringar Jämtland.

- Att arbeta offensivt med klimatfrågan i ett regionalt perspektiv är viktigt för vårt näringsliv. Vi har många styrkor att bygga på men också gemensamma utmaningar vilket vi vill konkretisera i den regionala analysen. Att vi nu tydligare krokar arm i det regionala näringslivet kommer ge ökad fart och kraft i klimatarbetet, säger Erik Brandsma, VD för Jämtkraft.

 

Kontakt:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige, 070-310 57 97

peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Andreas Gyllenhammar, chef strategi, innovation och hållbarhet.,Jämtkraft, tel 070- 317 72 25
andreas.gyllenhammar@jamtkraft.se

Anna-Karin Lindeberg, Marknadskoordinator och hälsostrateg Företag, Länsförsäkringar Jämtland, 063-19 34 27
anna-karin.lindeberg@lfz.se

 

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 för att påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle. Hittills har över 450 företag, kommuner, regioner och organisationer gått med initiativet. Fossilfritt Sverige leds av en nationell samordnare som arbetar för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för aktörerna inom initativet att snabbare minska sina växthusgasutsläpp. 

Taggar:

Prenumerera