Fossilfritt Sverige röjer hinder för storskaliga industriprojekt

Report this content

Fossilfritt Sverige vill nu röja undan hindren för stora industrietableringar som kan befästa Sveriges roll som en permanent världsutställning för fossilfri teknik. Det skriver Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige tillsammans med Jan Moström, vd och koncernchef för LKAB på DN Debatt idag.

- Dagens regelverk är för fragmentiserat och är anpassat till en tid där förändringar har skett stegvis och långsamt, samhället måste nu göras redo för stora satsningar som måste ske på kort tid för att Sverige ska klara av att hänga med när världen ska ställa om till fossilfritt, säger Svante Axelsson.

LKAB lanserar nu den största svenska industrisatsningen i modern tid som med en övergång till koldioxidfri järnsvamp kommer kapa koldioxidutsläppen med över 35 miljoner ton i kundledet. Samtidigt presenterar Fossilfritt Sverige sin satsning på att röja undan hinder för storskaliga industriprojekt som kan leda till stora globala utsläppsminskningar och samtidigt stärka svensk industri. Det är en av de metoder som Fossilfritt Sverige kommer att arbeta med för att förverkliga de 22 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som industrins olika branscher tagit fram

Andra projekt som Fossilfritt Sverige vill lyfta till exempel HYBRIT:s stål utan kol, vars vätgasteknik utgör grunden för LKAB:s järnsvamp, Northvolts batterifabrik med fokus på hållbarhet och återvinning, och Preems uppbyggnad av raffinaderier för biodrivmedel.

Förutom stora investeringar och teknologisk utveckling krävs även ett nytt och bättre samspel mellan näringsliv, politik och andra goda krafter om det gemensamma målet. Fossilfritt Sveriges roll blir att identifiera vilka hinder som ligger i vägen och föreslå lösningar som gör att projekten kan påskyndas.

Bland de områden där insatser behöver göras presenteras tre i debattartikeln:

• Effektiva, rättssäkra och snabba tillståndsprocesser så att nya och nödvändiga, klimateffektiva, investeringar blir möjliga och inte skjuts långt in i framtiden.

• Satsning på forskning och utveckling och innovationsstöd till basindustrin med tydligt fokus på fossilfri teknikutveckling och vätgas.

• Säkra energifrågan.

- Genom dessa stora industriprojekt kan Sverige påverka de globala utsläppen långt utöver vår snäva nationella ram. Samtidigt som vi exporterar produkter som gör klimatnytta kan vi också visa upp hur svenska företag använder vägen till fossilfrihet för att stärka sin konkurrenskraft. Därigenom kan vi utgöra ett exempel som resten av världen kan följa efter, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.Läs debattartikeln: https://www.dn.se/debatt/med-ny-satsning-kan-lkab-producera-fossilfritt-jarn/

Kontakt:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige, 070-310 57 97

peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 för att påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle. Hittills har över 450 företag, kommuner, regioner och organisationer gått med initiativet. Fossilfritt Sverige leds av en nationell samordnare som arbetar för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för aktörerna inom initativet att snabbare minska sina växthusgasutsläpp. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media