Gasbranschen tar fram färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Gasbranschen, genom branschorganisationen Energigas Sverige, tar fram en färdplan för hur energigaserna kan bidra till ett fossilfritt samhälle. Arbetet görs inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige.

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det kräver genomgripande förändringar i hela samhället. Energigas Sverige och Fossilfritt Sverige ser att energigaserna spelar en viktig roll i den omställningen.

Fossilfria alternativ som biogas, biogasol och förnybar vätgas kommer att ta en allt större plats i samhället framöver. Genom att tillverka biogas tar vi hand om ett avfallsproblem, samtidigt som vi får förnybart bränsle och näring till jordbruket (biogödsel).

–  Det är oerhört glädjande att Energigas Sverige ska ta fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Tydligheten om hur gasen med fossilt ursprung ska ersättas med förnybar gas underlättar förutsättningarna för omfattande investeringar i exempelvis biogas och energieffektivisering, som är viktiga nycklar för ett fossilfritt Sverige, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Totalt använder vi omkring 20 terawattimmar energigaser i Sverige. Trenden är att energigaserna ökar genom att de ersätter olika fossila oljeprodukter. Det ger bland annat minskade miljö- och klimatutsläpp.

– Vi ser att energigaserna kan hjälpa till att lösa flera av de stora samhällsutmaningarna. Nu tar vi fram den här färdplanen för att visa hur, säger Maria Malmkvist.

Färdplanen beräknas vara klar till hösten och följer på de 13 färdplaner som redan lämnats över till regeringen.

Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige, 070-310 57 97

peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 400 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.

Taggar:

Prenumerera