Genom Tjänstebilsutmaningen kan företagen driva omställningen av fordonsflottan

Report this content

125 företag, kommuner och regioner med en sammanlagd tjänstebilsflotta på cirka 13 700 bilar har antagit Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning. De kommer enbart köpa eller leasa miljöbilar som tjänste- och förmånsbilar. Nu presenterar Fossilfritt Sverige en ny satsning, där allmänheten kan nominera de företag och organisationer man tycker borde bidra till att ställa om fordonsflottan och där man kan få svar på vanliga farhågor om miljöbilar. 

– Vi har nu möjligheten att ställa om hela fordonsflottan och företagen har en avgörande roll för hur snabbt det kommer att gå. 50% av alla nya bilar i Sverige köps av företag, och bilarna de köper eller leasar nu är de som kommer ut på begagnatmarknaden om några år. Genom att anta Tjänstebilsutmaningen kan man inte bara minska sitt eget klimatavtryck, utan bidra till omställningen av hela Sveriges fordonsflotta, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

På förslag från regeringen är det elbilar (inkl. vätgas), laddhybrider och biogasbilar som kommer att ingå i den nya miljöbilsdefinitionen och det är också dem det handlar om i Tjänstebilsutmaningen. Hittills i år utgör de 29 procent av alla nyregistrerade bilar vilket kan jämföras med knappt 13 procent samma period förra året. I princip alla de stora biltillverkarna kommer med nya modeller under året. Branschen genomgår nu en revolution och branschorganisationen BIL Sweden har som mål att 80 procent av all nybilsförsäljning ska utgöras av laddbara bilar år 2030. Med Tjänstebilsutmaningen vill Fossilfritt Sverige lyfta företagens möjlighet att ytterligare accelerera utvecklingen.

Via en ny hemsida finns nu möjligheten för allmänheten att nominera företag till Fossilfritt Sverige som man tycker borde vara med i utmaningen. Där ges även svar på frågor om räckviddsångest, gaspriser, säkerhet och miljöpåverkan – sådant som ofta kommer upp när miljöbilar diskuteras.

 – Ett teknikskifte på personbilssidan är nödvändigt för att vi ska kunna nå 70-procentsmålet. Vi har nu fått politiska förutsättningar från EU genom krav på minskade koldioxidutsläpp från personbilar och ett bonus-malus-system på plats i Sverige. Tjänstebilsutmaningen visar att också efterfrågan på de här bilarna finns, säger Svante Axelsson.

Besök den nya hemsidan: https://tjanstebilsutmaningen.fossilfrittsverige.se/

Kontakt:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige, 070-310 57 97

peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 för att påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle. Hittills har över 450 företag, kommuner, regioner och organisationer gått med initiativet. Fossilfritt Sverige leds av en nationell samordnare som arbetar för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för aktörerna inom initativet att snabbare minska sina växthusgasutsläpp. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media