Gruv- och mineralbranschen först med att uppgradera sin färdplan

Report this content

Idag presenterade Svemin gruv- och mineralbranschens uppgraderade klimatfärdplan. Det är den första av de 22 branscher som tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för Fossilfritt Sverige som uppgraderar sin färdplan. Fler står nu på tur.

- Teknikutveckling går liksom klimatförändringen i en rasande takt. Samtidigt som färdplanerna nu genomförs finns också ett behov av att uppdatera dem. Det kan handla om både egna åtaganden och mål samt krav på politiken, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft överlämnades till regeringen mellan 2018 och 2020. De består av branschernas egen syn på hur de ska bli fossilfria eller klimatneutrala till 2045, vilka åtgärder de själva behöver vidta och vilka förutsättningar som krävs från politiskt håll för att målen ska vara möjliga att uppnå.

Gruv- och mineralbranschens uppdaterade färdplan beskriver utvecklingen i branschen samt hur målet om fossilfri gruvbrytning till 2035 och målen om klimatneutrala processer och fossilfri energianvändning till 2045 ska uppnås och vilka hinder och utmaningar som återstår. Färdplanen visar också på hur hela samhällets omställning skapar en allt större efterfrågan på metaller och mineral och vikten av att brytningen därför inte i sig själv ger upphov till ökade utsläpp. Det visar också hur branschen, i samverkan med andra branscher, arbetar för att förbättra återvinning och cirkularitet som därigenom beräknas kunna tillgodose 15-26 procent av efterfrågan till 2050.    

I en debattartikel i Dagens Industri lyfter Svante Axelsson och Maria Sunér, vd Svemin, fyra av de utmaningar som politiken måste ta tag i för att möjliggöra branschens omställning. Det är:

  • Effektiva och förutsägbara tillståndsprocesser.
  • Säkra tillgång till fossilfri el.
  • Möjliggör för vätgasproduktion och vätgaslager.
  • Stimulera återvinning av metaller.

Fler branscher kommer nu inleda arbetet med att se över och, på olika sätt, uppdatera sina färdplaner. Samtidigt pågår arbetet med genomförandet något som följs upp årligen av Fossilfritt Sverige. Nästa rapport om uppföljningen presenteras i oktober.

Läs debattartikeln i Dagens Industri

Ladda ner gruv- och mineralbranschens färdplan hos Svemin

Färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft tas fram inom ramen för Fossilfritt Sverige men det är branscherna själva som äger produkterna och ansvarar för dess genomförande.

Kontakt:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige, 070-310 57 97

peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 för att påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle. Hittills har över 500 företag, kommuner, regioner och organisationer gått med initiativet. Fossilfritt Sverige leds av en nationell samordnare som arbetar för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för aktörerna inom initativet att snabbare minska sina växthusgasutsläpp. 

Taggar:

Prenumerera