Hälften av alla lastbilar elektriska 2030

Report this content

50 procent av nyförsäljningen av tunga lastbilar 2030 kommer att vara elektriska. Det är målet och prognosen i den färdplan för fossilfri konkurrenskraft som BIL Sweden tagit fram för fordonsbranschen inom ramen för Fossilfritt Sverige. Det skriver Mattias Bergman, vd BIL Sweden, och Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, i Dagens Industri idag.

De tunga lastbilarna står idag för cirka 20 procent av transportutsläppen och deras totala transportarbete förväntas öka med 26 procent till 2030.

För att nå klimatmålet för inrikes transporter och minska växthusgasutsläppen med 70 procent till 2030 (jmf 2010) beskriver färdplanen hur man måste arbeta med både transporteffektivisering, biodrivmedel och elektrifiering.

Prognosen för hur snabbt elektrifieringen kommer att gå har skrivits upp senaste åren tack vare teknikutvecklingen. Redan finns eldrivna tunga lastbilar för lokal och regional godstrafik på marknaden. För fjärrtransporterna finns flera alternativ under utveckling med lastbilar som kan laddas via stationära snabbladdare eller dynamisk laddning, så kallade elvägar. Dessutom kan bränslecellselektriska lastbilar som tankas med vätgas bli en viktig teknik framöver.

Branschen kommer aktivt arbeta utifrån följande riktlinjer:

- Att upp till 50% av försäljningen av nya tunga lastbilar, över 16 ton, kommer att vara elektriska lastbilar 2030, givet en tillräckligt väl utbyggd infrastruktur.
- Att främja transporteffektiviteten i transportsystemet.
- Att säkerställa att tunga fordon med en förbränningsmotor kan till 100% köras på biodrivmedel.
- Att fortsätta stärka den interna kompetensen gällande ny teknik. 

Färdplanen kommer att lämnas över till regeringen och presenteras den 14 oktober. Färdplanen innehåller också krav på att politiken skapar förutsättningar för elektrifieringen.

Det handlar om att bidra med ett aktivt ledarskap och finansiering av utbyggnaden av infrastrukturen med ambitiösa etappmål. Artikeln lyfter fram fem insatser som regeringen behöver vidta för att elektrifieringen ska kunna genomföras på det sätt som föreslås i färdplanen:

- Formulera en huvudstrategi för elektrifierade fjärrtransporter med utgångspunkt i vad som här beskrivits.
- Använd miljöstyrande offentlig upphandling där myndigheter har ett särskilt ansvar för tydliga och offensiva miljö- och klimatkrav i upphandling både för inköp av fordon och för inköp av transporter.
- Behåll miljölastbilspremie och säkerställ erforderlig budget.
- Ta bort elskatten för elektriska bussar och lastbilar.
- Inför en smart miljöstyrande kilometerskatt som omfattar all trafik i Sverige, även utländsk, och som ersätter befintliga skatter och avgifter men med bibehållen miljölastbilspremien.

Läs hela debattartikel: https://www.di.se/debatt/planera-nu-for-en-snabb-elektrifiering-av-tung-trafik/

Kontakt:
Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige,
+ 46 70-340 69 53

svante.axelsson@regeringskansliet.se

Jessica Alenius, BIL Sweden, +46 70-235 63 19

jessica.alenius@bilsweden.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 för att påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle. Hittills har över 450 företag, kommuner, regioner och organisationer gått med initiativet. Fossilfritt Sverige leds av en nationell samordnare som arbetar för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för aktörerna inom initativet att snabbare minska sina växthusgasutsläpp. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media