Nio färdplaner överlämnade till regeringen

Report this content

Idag överlämnade nio branscher sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft till regeringen. Färdplanerna, som både innehåller branschernas egna åtaganden och krav på politik, togs emot av miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan.

- Näringslivets och industrins omställning kommer lägga grunden för vår framtida konkurrenskraft. Branschernas egna initiativ och färdplaner för fossilfrihet är centrala i det arbete som tillsammans med regeringens satsningar skapar förutsättningar för innovationer och nya exportmöjligheter för morgondagens jobb och välfärd, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Totalt 22 färdplaner har nu färdigställts inom ramen för Fossilfritt Sverige och de nio som nu lämnas över har lanserats under senaste året.

I de nya färdplanerna beskriver bland annat elbranschen hur man kan möta de nya krav som kommer ställas när både industri och transporter elektrifieras, gasbranschen hur produktionen av biogas kan mångdubblas och den fossila gasen fasas ut och även petroleum och biodrivmedelsbranschen visar hur man ska bidra till att Sverige når målet om 70 procents minskning av utsläppen från inrikes transporter till 2030 och ett helt klimatneutralt samhälle 2045.

Fordonsindustrins båda färdplaner har mål om att det 2030 ska säljas 80 procent laddbara bilar och 50 procent ellastbilar.

Dagligvaruindustrin lyfter fram hur man kan använda sin roll som beställare för att påverka både primärproduktion och transporter och återvinningsbranschen visar hur ökad cirkularitet har en viktig roll att fylla på vägen mot det fossilfria samhället. Skidanläggningsbranschen siktar mot att driften av alla anläggningar ska vara fossilfri 2027.

Färdplanerna lämnades över i samband med ett möte mellan vd:ar från branscherna och de mottagande ministrarna där bland annat förhållandet mellan politik och näringsliv diskuterades.

- Regeringen har precis presenterat den mest ambitiösa miljö- och klimatbudgeten någonsin. Den kommer kunna stärka flera delar som presenteras i färdplanerna. Tillsammans med industrin har Sverige visat att skarpa klimatmål driver innovation och stärker svensk konkurrenskraft, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

- Det krävs två för en tango. Det vi kan se nu är början på en ny typ av dialog mellan regering och näringsliv där branscherna ber regeringen skapa förutsättningar för att kunna ställa om snabbare, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för fossilfritt Sverige.

 

De branscher som idag lämnat över färdplaner till regeringen är:

Dagligvaruindustrin
Elbranschen
Fordonsindustrin personbilar
Fordonsindustrin tunga lastbilar
Gasbranschen
Lantbruksbranschen
Petroleum- och biodrivmedelsbranschen
Skidanläggningsbranschen
Återvinningsindustrin

Läs färdplanerna i sin helhet: http://fossilfritt-sverige.se/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft/

15 oktober arrangeras även ett webinarium om färdplansarbetet och vägen till fossilfri konkurrenskraft med företrädare för branscherna.
Anmäl dig här: http://fossilfritt-sverige.se/pa-gang/fardplansstudion-samtal-om-fossilfri-konkurrenskraft/

Kontakt:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige, 070-310 57 97

peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 för att påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle. Hittills har över 450 företag, kommuner, regioner och organisationer gått med initiativet. Fossilfritt Sverige leds av en nationell samordnare som arbetar för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för aktörerna inom initativet att snabbare minska sina växthusgasutsläpp. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media