Ny satsning på klimatkrav i kommunernas upphandling

Report this content

Fossilfritt Sverige kraftsamlar nu för att stärka kommunernas arbete med att ställa klimatkrav i upphandlingarna. Genom ett klimatledarprogram kommer sex kommuner med höga ambitioner på området att samarbeta för att vässa den offentliga konsumtionen och utveckla arbetsmetoder som sedan kan spridas till fler.

- I branschernas färdplaner för fossilfri konkurrenskraft pekas klimatkrav i den offentliga upphandlingen ut som en nyckelfråga för att omställningen ska lyckas. Klimatsmarta lösningar finns tillgängliga men måste premieras av marknaden och där kan kommunerna visa vägen. Våra gemensamma medel måste styra mot våra gemensamma mål, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Varje år upphandlar kommuner, regioner, myndigheter och offentligt ägda bolag varor och tjänster för cirka 700 miljarder kronor, vilket motsvarar en sjättedel av BNP. Kommunernas utsläpp från inköp uppgår till 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter om året. Till största delen handlar det om inköp av energi, byggande och transporter. För att Sverige ska klara av att nå sina långsiktiga klimatmål måste den offentliga upphandlingen visa vägen och bli fossilfri eller klimatneutral redan inom några år.

Därför samlar nu Fossilfritt Sverige sex kommuner som alla visat en förmåga att leda klimatutvecklingen på upphandlingsområdet. Det är Helsingborgs stad, Umeå kommun, Uppsala kommun, Växjö kommun, Örebro kommun och Östersunds kommun som i klimatledarprogrammet tillsammans ska titta på vilka modeller och arbetssätt som är effektivast att jobba med för att också stärka näringslivet. Det handlar om hur dialog med näringslivet kan föras, hur klimatkrav kan samordnas för att minska riskerna för leverantörerna och hur kommuner i samma region kan samverka.

- Att ställa krav på utsläppsminskningar när ekonomin ska startas igång i spåren av coronapandemin är ett sätt att sporra teknikutveckling och på det sättet stärka den svenska industrins konkurrenskraft, säger Svante Axelsson.

- Uppsala är och ska fortsatt vara en föregångskommun i klimatomställningen. Vårt mål är att Uppsala ska vara fossilfritt 2030. Klimatkrav i offentliga upphandlingar är en viktig pusselbit för att nå det målet och vi kan lära oss mycket av varandra. Därför välkomnar vi Fossilfritt Sveriges initiativ och ser fram emot att delta i arbetet i klimatledarprogrammet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala.

- Vi har som mål att Umeå kommun och dess bolag ska vara klimatneutrala till 2025 och transporternas klimatpåverkan i Umeå ska minska genom fossilfria transporter till 2030. Ett viktigt led i detta är att ställa om den offentliga konsumtionen så att den stimulerar den fortsatta framväxten av en hållbar och klimatneutral ekonomi, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Umeå. 

-Örebro kommun har under lång tid prioriterat och haft ambitiösa mål vad gäller klimatet. Att vi nu tillsammans med fyra andra kommuner får möjlighet att ta nästa steg vad gäller klimatkrav i samband med upphandling ser jag som väldigt positivt. Som kommun kan vi driva på utvecklingen i en positiv riktning och visa vägen, säger Kenneth Handberg (S) kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

- Offentlig upphandling kan spela stor roll för företagsamhet, livskvalitet, hållbarhet och innovation. Jag är stolt över att Helsingborg fyra år i rad har blivit utsedd till Sveriges bästa miljökommun, men det finns mer att göra. Nu vill vi lära oss mer av andra och dela med oss av våra erfarenheter från hållbar upphandling, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

- Östersund jobbar för att bli fossilfri som organisation 2025 och som geografi 2030. Det betyder att vi tillsammans med medborgare och näringsliv bedriver ett strategiskt omställningsarbete där offentlig upphandling blir en väsentlig pusselbit, säger Bosse Svensson (C) kommunstyrelsens ordförande i Östersund

Kontakt:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige, 070-310 57 97

peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 för att påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle. Hittills har över 450 företag, kommuner, regioner och organisationer gått med initiativet. Fossilfritt Sverige leds av en nationell samordnare som arbetar för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för aktörerna inom initativet att snabbare minska sina växthusgasutsläpp. 

Taggar:

Prenumerera