Nytt projekt ska hjälpa företag att vässa sina klimatmål

Report this content

Fossilfritt Sverige inleder nu arbetet med att hjälpa de företag som ställt sig bakom initiativet att vässa sina klimatmål. I en serie webbseminarium som inleds idag kommer fokus riktas mot de olika trösklar som kan finnas på vägen och hur man tar sig förbi dem. Projektet genomförs tillsammans med Världsnaturfonden WWF och Exponential Roadmap.

- Nu är det läge att sätta ambitiösa klimatmål. Vi ser ökade krav från finansmarknaden på företagens klimatarbete samtidigt som vi också ser hur det stärker deras konkurrenskraft. Med Sveriges nationella klimatmål, EU:s satsning på en Green Deal och branschernas färdplaner som visar vägen har förutsättningarna för att nå sina mål heller aldrig varit bättre, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Över 450 aktörer står bakom regeringsinitiativet Fossilfritt Sveriges deklaration om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Där ingår cirka 300 företag och resten är kommuner, regioner och organisationer.

I en enkätundersökning till företagen inom initiativet svarade 60 procent att de redan nu har ett mål om att minst halvera växthusgasutsläppen från den egna verksamheten fram till år 2030. 30 procent av företagen hade också ett halveringsmål för hela värdekedjan och 41 procent uppgav att de nu arbetar för att ta fram ett sådant mål.

Dagens seminarium lyfter fram de ökande kraven från finanssektorn samt visar hur företag kan använda sig av verktyg som 1.5 Business Playbook och Science Based Targets Initiative för att arbeta strategiskt med sina klimatmål. Kommande seminarier kommer bland annat att handla om hur man beräknar och redovisar utsläpp och hur man gör målen till en del av affärsstrategin.

- Förutsättningarna ser olika ut för olika företag och branscher men för det stora flertalet är det fullt möjligt att halvera växthusgasutsläppen genom hela värdekedjan på tio år. Den typen av mål ger dessutom goda spridningseffekter och gör att man kan hjälpas åt för att nå dem, säger Svante Axelsson.

Läs mer:
Science Based Targets initiative
1.5 Business Playbook

Kontakt:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige, 070-310 57 97

peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 för att påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle. Hittills har över 450 företag, kommuner, regioner och organisationer gått med initiativet. Fossilfritt Sverige leds av en nationell samordnare som arbetar för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för aktörerna inom initativet att snabbare minska sina växthusgasutsläpp. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media