Pressinbjudan: 27 förslag för fossilfri konkurrenskraft

Report this content

När: Måndag 28 oktober 9.30-10.30
Var: Finansdepartementet, Jakobsgatan 24, lokal Balalajkan

Medverkande statsråd: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan

Välkommen att delta vid ett presseminarium där den nationella samordnaren för Fossilfritt Sverige, Svante Axelsson, överlämnar 27 förslag på politik från de färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som näringslivets branscher utvecklat. Senare i höst ska regeringen presentera den första klimathandlingsplanen som i enlighet med klimatlagen ska tas fram varje mandatperiod. Förslagen är viktiga inspel till handlingsplanen för att möjliggöra industrins transformation.

Hittills har 13 branscher tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för Fossilfritt Sverige. Förutom egna åtaganden innehåller färdplanerna krav på politik som behövs för att skapa förutsättningar för planerna att förverkligas. De 27 punkterna som här presenteras för regeringen är de som den nationella samordnaren för Fossilfritt Sverige, Svante Axelsson, bedömer behöver genomföras under innevarande mandatperiod för att färdplanerna ska kunna följas.

Medverkar gör även:
Gunnar Hagman, vd Skanska
Martin Pei, ordförande HYBRIT
Lena Ek, ordförande Södra

Ackreditering:
Mejla malin.strand@regeringskansliet.se OBS: Medtag presslegitimation

Presskontakt Fossilfritt Sverige:
Malin Strand, 070 280 31 61, malin.strand@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 400 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.

Prenumerera