Redan fler miljöbilar sålda än under hela förra året

Report this content

Trots att nybilsförsäljningen tvärbromsade i samband med coronautbrottet i våras har det redan sålts fler miljöbilar i år än under hela förra året. Hur tjänstebilsmarknaden nu återstartas kan bli avgörande för möjligheterna att nå klimatmålet för transportsektorn om att minska utsläppen med 70 procent till 2030.

- Trots att leverantörskedjorna och det osäkra ekonomiska läget drabbat även laddbarafordon märker vi hur intresset för dem ökar dramatiskt. Genom val av tjänstebilar har företagen nu möjlighet att bidra till en verklig tipping point för hela marknaden, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Fossilfritt Sverige driver Tjänstebilsutmaningen där hittills 148 företag, kommuner och regioner med en sammanlagd tjänstebilsflotta på cirka 15 000 bilar gått ut med att de i fortsättningen bara kommer att köpa eller leasa miljöbilar som tjänste- och förmånsbilar. Den nya definitionen för miljöbilar började gälla från 1 juli i år och är samma som gäller för vilka bilar som får bonus i bonus-malussystemet, alltså elbilar (inkl. vätgas), laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km och gasbilar.

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån har det i år redan sålts 47 948 miljöbilar vilket kan jämföras med att det under hela förra året såldes totalt 45 668 elbilar, gasbilar och laddhybrider. Förra årets siffra, som dessutom innefattar laddhybrider som inte klarar den nya miljöbilsgränsen, utgjorde 12,4 procent av den totala försäljningen. I år är andelen miljöbilar hittills 26,4 procent (7 procent elbilar, 1,2 procent gasbilar och 18,1 procent laddhybrider).

Cirka 50 procent av alla nya bilar som säljs årligen köps av företag. Företagens tjänste- och förmånsbilar kommer oftast ut på andrahandsmarknaden redan efter tre år och kommer rulla på vägarna i många år framöver. Företagens val ger därför inte bara avtryck i deras egen klimatpåverkan utan påverkar hela Sveriges möjligheter att nå klimatmålet om att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 70 procent till 2030 (jmf 2010).

- Ett teknikskifte på personbilssidan är nödvändigt för att vi ska kunna nå 70-procentsmålet. Tjänstebilsutmaningen visar att det finns en efterfrågan på de här bilarna och under hösten presenterar flera stora tillverkare nya modeller som också kommit ner en bra bit i inköpspris. Det är nu det händer och det ska bli spännande att se hur många fler företag som kan anta utmaningen, säger Svante Axelsson.

Läs mer om Tjänstebilsutmaningen: https://tjanstebilsutmaningen.fossilfrittsverige.se/

Kontakt:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige, 070-310 57 97

peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 för att påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle. Hittills har över 450 företag, kommuner, regioner och organisationer gått med initiativet. Fossilfritt Sverige leds av en nationell samordnare som arbetar för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för aktörerna inom initativet att snabbare minska sina växthusgasutsläpp. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media