Regeringen förlänger uppdraget för Fossilfritt Sverige

Report this content

Regeringen har beslutat att förlänga initiativet Fossilfritt Sverige med fyra år fram till december 2024. Fossilfritt Sverige kommer nu fokusera arbetet på att skapa förutsättningar för genomförande av branschernas färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Genom att ta fram konkreta strategier för centrala utmaningar i färdplanerna tar man nu ett helhetsgrepp på klimatomställningen av den svenska industrin.

- Arbetet med färdplanerna går nu in i en viktig fas där politiken måste leverera förutsättningar och branscherna måste genomföra de åtgärder man utlovat. Ett antal viktiga knutar måste lösas upp och Fossilfritt Sveriges roll som hinderröjare med ökad samverkan mellan näringsliv och regering är viktigt för att öka tempot i processen, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Den nationella samordnaren för Fossilfritt Sverige tillsattes 2016 med uppdraget att samordna näringslivet för att öka takten i klimatomställningen. Initiativet samlar idag 470 företag, kommuner, regioner och organisationer som ställt sig bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 21 branscher tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft där de beskriver hur de ska bli fossilfria eller klimatneutrala senast år 2045 och vilka förutsättningar som krävs för att de ska kunna nå målet.

För att möjliggöra genomförandet av färdplanerna har Fossilfritt Sverige redan inlett arbetet med att ta fram strategier för nyckelområden som produktion av hållbara batterier och hur den begränsade biomassan på bästa sätt kan användas inom olika sektorer. Fokus kommer även ligga på att stötta näringslivet i att använda färdplanerna för att återstarta ekonomin efter coronakrisen och därmed påskynda omställningen till fossilfritt.

Fossilfritt Sverige kommer också bland annat arbeta vidare med hur den offentliga upphandlingen kan driva omställningen och dessutom vidgas nu uppdraget till att även bidra till ett antal internationella processer som till exempel den globala ledarskapsgrupp som Sverige och Indien startat för att driva på klimatomställningen inom den tunga industrin.

-  Det har skett en perspektivförändring de senaste åren där det nu riktas ett tryck från näringslivet på politiken att gå fortare fram. Det känns fantastiskt inspirerande att nu mer långsiktigt kunna arbeta vidare med att röja undan hindren för att minska utsläppen och göra Sverige till en permanent världsutställning för fossilfri teknik och klimatsmarta lösningar, säger Svante Axelsson.

Kontakt:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige, 070-310 57 97

peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 för att påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle. Hittills har  470 företag, kommuner, regioner och organisationer gått med initiativet. Fossilfritt Sverige leds sedan 2016 av en nationell samordnare som arbetar för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för aktörerna inom initativet att snabbare minska sina växthusgasutsläpp. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media