Seminarium: Så löser vi transportutmaningen

Sverige har som mål att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Tiden är knapp och omställningen måste ta fart nu för att målet ska kunna nås. Därför är det värdefullt att många företag och kommuner själva har beslutat att gå före och ställa om snabbare. Men vilka hinder finns och hur ser  möjligheterna ut att röja undan dem?

Över 200 företag, kommuner och organisationer har  beslutat sig för att vara med och driva på utvecklingen genom att anta Fossilfritt Sveriges transportutmaning och har satt upp mål som innebär att de senast 2030 endast ska utföra och beställa fossilfria transporter. 

Välkommen till ett seminarium om förutsättningarna för de som vill gå före i omställningen till fossilfria transporter! Finns möjligheterna att ställa om redan idag? Hur ser marknaden ut för  fordon och drivmedel och vilka krav kan man ställa som transportköpare?

Arrangör: Fossilfritt Sverige, NMC Nätverket Hållbart Näringsliv, Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Tid: 8 maj, 09.00 – 12.00
Plats: Folkets Hus, Järntorget, Göteborg

Program
09.00 Inledning

Senaste nytt om politik, trafik och Fossilfritt Sveriges transportutmaning. Utsläppen från tung trafik ökar och Klimatpolitiska rådet vill öka takten. Är målet om 70 procents utsläppsminskning till 2030 möjligt att nå?

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

Omvärld
Vad händer hos företag och transportinköpare? Betalningsvillighet för miljölösningar, omprövade drivmedelsval samt sjöfarten på väg in i klimatfrågan.
Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet

Tunga fordon
Så utvecklas marknaden för distributionslastbilar med flytande biogas, el och ED95.
Lars Mårtensson, miljöchef på Volvo Trucks

Drivmedel
Drivmedelsmarknaden i Sverige, reduktionsplikt och EU:s förnybarhetsdirektiv. Vilka biodrivmedel kommer finnas tillgängliga för lastbil och sjöfart?
Ebba Tamm, Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet

Möjligheter att ställa miljökrav och erbjuda miljöanpassad logistik
Hur kundkrav, kunskaper och många bäckar små kan leda till konkreta förändringar i fordonsflottan
Janina Gröhn,  Sustainability Affairs Specialist, DHL Freight

Hur kan du som transportköpare agera?
Svante Axelsson och Anders Roth rekommenderar vägar framåt för dem som vill leda utvecklingen och köra fossilfritt redan idag

12.00 Avslut

Föranmälan: https://www.eventbrite.com/e/sa-loser-vi-transportutmaningen-registrering-59875549380

 

Peter Söderberg, Fossilfritt Sverige, 070-310 57 97, peter.g.soderberg@regeringskansliet.se
​Mats-Ola Larson, IVL Svenska miljöinstitutet, 
010-788 68 35, mats-ola.larsson@ivl.se

 

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 400 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.

Taggar:

Prenumerera