Smartare krav på fossilfria transporter

Report this content

Genom att ställa klimatkrav i en trappstegsmodell kan företag bidra till att Sverige når klimatmålet för inrikes transporter. Modellen presenteras i en debattartikel i Ny Teknik av Fossilfritt Sverige, Vattenfall, Axfood, Siemens, Telia, Scania och Södra tillsammans med Sveriges Åkeriföretag och Transportföretagen.

Fossilfritt Sverige driver Transportutmaningen där över 250 företag, kommuner och regioner satt mål för när deras inrikes transporter ska vara fossilfria före 2030. Utmaningen gäller både transporter företagen utför själva och inköpta transporter. Det krävs alltså ett samspel mellan transportföretag och transportköpare.

För transportföretag och åkerier innebär det ofta stora investeringar att byta fordon eller bränsle. Ett transportföretag som ställer om till fossilfria transporter riskerar därför att bli utkonkurrerat av billigare alternativ.

Med en gemensam modell vill företagen bakom artikeln visa hur man kan ställa krav som gör det möjligt för transportföretagen att ställa om. Kraven på fossilfria transporter ökar stegvis med sikte på helt fossilfria transporter senast 2030. Redan från början görs det därmed klart hur klimatkraven i upphandlingen kommer att skruvas upp, vilket ger transportföretaget möjlighet att ställa om i en ekonomiskt hållbar takt.

Nivåerna i trappstegsmodellen är indelade i följande fem steg:

2022 får andelen fossila drivmedel utgöra max 80 procent

2024 får andelen fossila drivmedel utgöra max 55 procent

2026 får andelen fossila drivmedel utgöra max 30 procent

2028 får andelen fossila drivmedel utgöra max 10 procent

2030 ska transportarbetet vara 100 procent fossilfritt

Tidtabellen är tänkt som en miniminivå där transportköpare som har satt mål om fossilfria transporter före 2030 uppmuntras att ta stegen i snabbare takt.Artikelförfattarna vill nu att fler företag anammar trappstegsmodellen men också att politikerna skapar förutsättningar för de företag som vill gå fortare fram genom:

  • En fortsatt skattereduktion för biodrivmedel och utveckling av produktion i Sverige för att bryta beroendet av import av mindre hållbart producerade drivmedel.
  • Förstärka och bygga ut elnät och laddinfrastruktur för att underlätta elektrifiering av transporter.
  • Förändra skattesystemet för drivmedel så att vi beskattar energiinnehållet i stället för volym.
  • Möjlighet att transportera med längre lastbilar, upp till 34,5 meter och satsningar på att fler vägar ska klara lastbilstransporter på upp till 74 ton (BK4-vägnätet).
  • Att trappstegsmodellen även anammas inom den offentliga upphandlingen.
 

Artikeln undertecknas av:

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Klas Balkow, VD Axfood

Marcus Dahlsten, VD Transportföretagen

Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag

Mikael Leksell, VD Siemens Sverige

Anders Olsson, VD Telia Sverige

Andreas Regnell, Strategichef Vattenfall

Ruthger de Vries, Executive Vice President, Scania

Peter Karlsson, TF VD, Södra

Läs debattartikeln: https://www.nyteknik.se/opinion/sa-kan-vi-fa-fossilfria-godstransporter-senast-2030-7006422
Läs mer om Transportutmaningen: https://fossilfrittsverige.se/utmaningar/transportutmaningen/

Kontakt:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige, 070-310 57 97

peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 för att påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle. Hittills har över 500 företag, kommuner, regioner och organisationer gått med initiativet. Fossilfritt Sverige leds av en nationell samordnare som arbetar för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för aktörerna inom initativet att snabbare minska sina växthusgasutsläpp. 

Taggar:

Prenumerera