Strategier för att förverkliga näringslivets färdplaner

Report this content

För att förverkliga de färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som näringslivets branscher tagit fram kommer det att krävas ett samlat grepp från politik, myndigheter och näringsliv på ett antal nyckelområden. Därför inleder Fossilfritt Sverige nu arbetet med att utveckla övergripande strategier som svarar mot de behov som uttrycks i färdplanerna.

 

- Färdplanerna utgör stora bitar i pusslet för att skapa ett fossilfritt Sverige. Nu krävs strategier för att få pusselbitarna att passa ihop., Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. 

Den 18 mars överlämnar åtta branscher sina färdplaner till regeringen och då har totalt 21 branscher som tillsammans står för ca 70 procent av Sveriges utsläpp färdigställt planer för hur de ska bli fossilfria eller klimatneutrala till senast år 2045. Med möjligheten att nu lägga alla färdplaner bredvid varandra ser man vissa gemensamma utmaningar och potentiella flaskhalsar på vägen mot fossilfrihet. 

Fossilfritt Sverige påbörjar nu därför arbetet med att utveckla strategier för att röja undan hinder och göra det möjligt för industrin att uppnå sina mål. De två första strategierna är: 

  1. Strategi för en hållbar batterivärdekedja. Strategin tas fram i ett samarbete mellan Fossilfritt Sverige och EIT InnoEnergy. Med European Battery Alliance satsas det nu stort på att göra Europa ledande på batteritillverkning.  För att Sverige ska kunna bli en viktig del i detta arbete krävs en strategi för att ta till vara Sveriges komparativa fördelar. Hela värdekedjan för batteritillverkning kommer att ingå; från råmaterial via celltillverkning till användning och återvinning. 
  1. Biostrategi: Fossilfritt Sverige samarbetar med Luleå tekniska universitet om att ta fram en strategi för hur biomassan ska räcka till. Biodrivmedel, biokol och bioplast står alla på önskelistan i branschernas färdplaner. Vi behöver bättre förstå hur en sådan stor efterfrågan påverkar marknaden och hur marknaden kan optimera värdet av vårt gemensamma uttag från skog och jordbruk.  

Fler strategier kommer att presenteras längre fram. 

- Det handlar inte bara om att röja hinder utan också att ta tillvara möjligheter och bygga starka nya industrigrenar. Sverige kan bli en permanent världsutställning av fossilfri teknik och klimatsmarta lösningar om näringsliv och politik kan arbeta tillsamman, säger Svante Axelsson.

Kontakt:
Malin Strand, projektledare Fossilfritt Sverige, 076-139 87 10
malin.strand@regeringskansliet.se

Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige, 070-310 57 97
peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Prenumerera

Media

Media