Sveriges klimatmål hotas av EU:s taxonomi

Report this content

Genom ett alltför enögt perspektiv på biobränslen riskerar EU-kommissionens förslag till taxonomi för hållbara investeringar att bromsa stora delar av det svenska klimatarbetet. Det skriver Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, i en debattartikel i Dagens Industri idag.

 Taxonomin är efterlängtad och kommer att bli ett kraftfullt verktyg i kampen mot klimatförändringarna men just därför är det så viktigt att det blir rätt. Som det ser ut nu riskerar många av de nödvändiga investeringar i framför allt bioenergi att inte klassas som hållbara vilket kommer hindra istället för att accelerera omställningen, säger Svante Axelsson.

EU:s taxonomin för hållbara investeringar är ett system för att säkerställa gemensamma riktlinjer för finanssektorn när det gäller att definiera och klassificera vilka aktiviteter som ska klassas som gröna. Den kommer att vara avgörande när EU-kommissionens ”Green Deal” nu ska genomföras främst genom att det hjälper privata investerare att placera sitt kapital i hållbara företag och kommer att ligga till grund för standarder och märkningar av finansiella produkter.

Det utkast som EU-kommissionen tagit fram går dock på tvärs med tidigare direktiv när det gäller synen på biobränslen och sätter upp hinder som kommer försvåra möjligheterna för Sverige att leva upp till sina klimatmål inte minst inom transportsektorn.

De viktigaste problemen som lyfts fram i artikeln är:

  • Genom att inte se till livscykelperspektivet utan enbart vad som kommer ut genom avgasröret vid persontransporter kommer biodrivmedel inte att klassas som förnybara oavsett om produktionen är hållbar eller ej.
  • För att skogsbruk ska klassas som hållbart måste man kunna visa ”additionalitet” alltså att nya åtgärder för ökad hållbarhet sätts in. Det riskerar att sätta krokben för skogsbruk som redan utfört åtgärder att klassificeras som hållbart och att vara föregångare blir därmed en nackdel.
  • I taxonomin bedöms inte heller någon drivmedelsproduktion från foder eller livsmedelsgrödor som hållbar vilket drabbar svensk etanolproduktion, trots att den inte konkurrerar med matproduktion då vi i Sverige har ett överskott på åkermark.

Taxonomin riskerar även att bli kontraproduktiv på andra områden. Genom att inte ta hänsyn till hela livscykeln när det gäller fordon och bostäder missar taxonomin en chans att skapa marknader för hållbart producerade basmaterial som till exempel fossilfritt stål. Ett annat problem gäller nyckeltal för bostäder som gör att det klassas som mer grönt att bygga nytt istället för att renovera, vilket är kortsluter det cirkulära tänkandet.

- Taxonomin är en chans att verkligen flytta över kapital dit det gör störs nytta men i den här utformningen riskeras svenska industrins möjligheter att genomföra viktiga delar i de färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som tagits fram inom ramen för Fossilfritt Sverige. Nu måste regeringen agera kraftfullt för att förändra förslaget, säger Svante Axelsson.

EU-kommissionen väntas presentera ett uppdaterat förslag för parlamentet och medlemsstaterna inom några veckor.

Läs artikeln i Dagens Industri: Taxonomin riskerar att bromsa omställningen

Kontakt:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige, 070-310 57 97

peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 för att påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle. Hittills har över 500 företag, kommuner, regioner och organisationer gått med initiativet. Fossilfritt Sverige leds av en nationell samordnare som arbetar för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för aktörerna inom initativet att snabbare minska sina växthusgasutsläpp. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media