Viktiga klimatsatsningar för industrins och transporternas omställning

Report this content

Många av de klimatsatsningar från höstbudgeten som presenterades idag är sådant som branscherna efterlyser i sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Den skärpta reduktionsplikten, satsningen på Industriklivet och de gröna kreditgarantierna är alla viktiga delar för färdplanernas genomförande.

- Beslutet om reduktionsplikten kan få lika stor betydelse för transporternas utsläpp som beslutet om koldioxidskatt från 1991 fått för el- och värmeproduktion. Utsläppsminskningen på 7 miljoner ton koldioxid som reduktionsplikten ska leda till är direkt avgörande för våra möjligheter att nå klimatmålet för transporterna till 2030, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Reduktionsplikten innebär att drivmedelsföretagen som säljer bensin och diesel måste blanda in en viss mängd biodrivmedel så att utsläppen av växthusgaser från drivmedlet minskar per liter i den takt som lagen har bestämt. Beslutet om att succesivt öka kvotnivåer i reduktionsplikten fram till 2030 i en linjär bana för att 2030 landa på 28 procent för bensin och 66 procent för diesel ligger i linje med det förslag som Energimyndigheten lämnat och som Fossilfritt Sverige tillsammans med flera aktörer från bland annat drivmedelsbranschen förespråkat.

I färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft visar 22 branscher vilka åtgärder de själva behöver genomföra men också vilken politik som krävs för att de ska kunna bli fossilfria eller klimatneutrala till senast 2045. Den fortsättning och förstärkning av industriklivet som regeringen nu presenterar är oerhört viktig för att snabba på transformationen för ökad fossilfri konkurrenskraft och är något som efterfrågats av flera branscher.

- Det är avgörande att man nu syr ihop stimulanspaket med klimatpaket. Det gör att vi har förutsättningarna att gå från klimatkliv till klimatsprång. Vi har flera stora industriprojekt i Sverige som behöver genomföras under kort tid som stål utan kol, tillverkning av hållbara batterier och fler bioraffinaderier. Med industriklivet och gröna kreditgarantier kan staten nu stötta den här typen av projekt på ett unikt sätt som samtidigt ger skjuts åt ekonomin, säger Svante Axelsson.  

Kontakt:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige, 070-310 57 97

peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 för att påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle. Hittills har över 450 företag, kommuner, regioner och organisationer gått med initiativet. Fossilfritt Sverige leds av en nationell samordnare som arbetar för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för aktörerna inom initativet att snabbare minska sina växthusgasutsläpp. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media