Personal Chemistrys börsintroduktion uppskjuten

Personal Chemistrys börsintroduktion uppskjuten Personal Chemistry har, på inrådan av emissionsinstituten, beslutat att skjuta upp börsintroduktionen på OM Stockholmsbörsen. Erbjudandet omfattade cirka 4,3 miljoner nyemitterade aktier och var övertecknat. Detta beslut har fattats i ljuset av en utveckling som kräver ytterligare genomgång. Närmare upplysning beträffande tidpunkt för den planerade börsintroduktionen kommer att presenteras när sådan föreligger. För mer information hänvisas till: Personal Chemistry Hans Johansson, verkställande direktör Tel 070-638 85 15 UBS Warburg Mark Arena, Media Relations Tel 0044-207 568 2439 Aros Securities AB Björn Carlsson, Corporate Finance Tel 08-614 79 32 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT00550/bit0002.pdf

Dokument & länkar