Kallelse till extra bolagsstämma i Fouriertransform AB

Aktieägarna i Fouriertransform AB kallas till extra bolagsstämma fredagen den 17 oktober 2014, kl. 10.00, i bolagets lokaler på Sveavägen 17, 10 tr. Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.fouriertransform.se och i Post- och Inrikes Tidningar.

Information om att kallelse skett har varit införd i Dagens Industri den 25 september 2014.

Bilaga: Kallelse till extra bolagsstämma i Fouriertransform AB

För ytterligare information:
Per Nordberg, VD Fouriertransform AB, tel. +46 8 410 40 601

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordonsindustri. Bolaget har en investerings­ram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.se