Fractal Gaming Groups års- och hållbarhetsredovisning 2021

Report this content

Fractal Gaming Groups års- och hållbarhetsredovisning 2021 har idag publicerats på svenska.

Års- och hållbarhetsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgänglig för nedladdning på https://group.fractal-design.com/sv/start/

Den engelska versionen av årsredovisningen förväntas finnas tillgänglig på Fractal Gaming Groups webbplats 6 maj.

Göteborg den 28 april 2022
Fractal Gaming Group AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hannes Wallin, VD och grundare, Fractal
Telefon: +46 31 380 71 00
E-post: 
IR@fractal-design.com

Karin Ingemarson, CFO, Fractal
Telefon: +46 31 380 71 00
E-post: 
IR@fractal-design.com

Denna information är sådan information som Fractal Gaming Group är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2022 kl. 09.00 CET. 

Om Fractal
Fractal är ett ledande varumärke inom premiumsegmentet av PC gaming-produkter. Bolaget grundades år 2010 och dess produkter säljs idag på fler än 50 marknader världen över. Fractal är marknadsledande inom datorchassin i flera geografiska marknader, till exempel i Japan och i Norden, och innehar en topp tre-position globalt.

Prenumerera