Kommuniké från extra bolagsstämman i Fractal Gaming Group AB (publ)

Report this content

Vid den extra bolagsstämman i Fractal Gaming Group AB (publ) den 22 juli 2021 beslutade stämman att, i enlighet med aktieägaren Litorina IV L.P.s förslag, att välja Ola Nilsson till ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare att arvode till Ola Nilsson kommer utgå med 150 000 kronor (på årsbasis).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hannes Wallin, VD och grundare, Fractal

Telefon: +46 31 380 71 00

E-post: IR@fractal-design.com

Certified Advisor

FNCA Sweden AB

Box 5216

Nybrogatan 34, SE-102 45 Stockholm

+46(0)8-528 00 399

info@fnca.se

Om Fractal

Fractal är ett ledande varumärke inom premiumsegmentet av PC gaming-produkter. Bolaget grundades år 2010 och dess produkter säljs idag på fler än 50 marknader världen över. Fractal är marknadsledande inom datorchassin i flera geografiska marknader, till exempel i Japan och i Norden, och innehar en topp tre-position globalt.