Besparingsåtgärder gav positivt resultat

Andra kvartalsrapporten 2003, Frango Besparingsåtgärder gav positivt resultat för andra kvartalet Det O-listenoterade programvaruföretaget Frango AB, redovisar idag ett förbättrat resultat efter finansiella poster med 1,9 MSEK för andra kvartalet 2003. Företaget noterade ett positivt resultat med 0,5 MSEK (-1,4 MSEK). Resultatet jan-juni innebar en förbättring med 12 MSEK. Framförallt är det ett lyckat kostnadsbesparingsprogram som skapat en positiv utveckling under kvartal 2. Kostnaderna minskade med 9 procent under det andra kvartalet och 12 procent jan - jun. Allt tyder nu på att vi skall nå lönsamhet för hela 2003 menar VD Tom Löfstedt: - Vi har kommit igenom stålbadet av besparingsåtgärder och kan nu jobba mer konstruktivt med nya marknader. Samtidigt har vi fortsatt fokus på kostnaderna och kommer att spara där vi kan. Omsättningen för jan - juni 2003 uppgick till 121,9 (125,5) MSEK. Minskningen är i sin helhet hänförlig till att kronan stärkts gentemot andra valutor. Förbättringen av resultatet kommer trots ett fortsatt trögt försäljningsläge på den svaga världsmarknaden. Satsningen på Europa har dock gett resultat och försäljningen i länder som England, Tyskland, Frankrike och Spanien visade på god tillväxt. Men på samtliga marknader syns nu en ökad aktivitet av upphandlingar. - Prospektläget indikerar på en bättre försäljning sista halvåret i år än förra året, säger VD Tom Löfstedt. I maj lanserades en större uppgradering av Frango Controller som innefattade ny funktionalitet. Med ett 40-tal nya kunder och en fullt upplärd sälj- och konsultkår har försäljningsförut-sättningarna inför sista halvåret förbättrats. Uppgraderingen innehöll också en Beta release av Frango Controller med Oracle som databas vilken för närvarande pilottestas tillsammans med IKEA. När den lanseras under hösten kommer det att innebära en utökad marknad för Frango. Läs hela kvartalsrapporten på www.frango.com Kontaktpersoner: Tom Löfstedt, VD, Telefon: 08-555 775 00, Karl Ove Grönqvist, Ekonomidirektör, Telefon: 08-555 775 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/11/20030711BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/11/20030711BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

Frango är en ledande leverantör av specialiserade system för koncernstyrning - rapportering, konsolidering, planering och analys i internationella koncerner. Frango har verksamhet i femton länder, samt distributörer i ytterligare ett antal länder.

Dokument & länkar