• news.cision.com/
  • Frango/
  • Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2002 - Positivt kassaflöde trots tufft 2002

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2002 - Positivt kassaflöde trots tufft 2002

Report this content

Frangos årsrapport Positivt kassaflöde trots tufft 2002 Det O-listenoterade programvaruföretaget Frango redovisar idag sitt bokslut för 2002. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -23,9 (15,0) MSEK. Omsättningen har minskat med sex procent till 252,6 (268,0) MSEK. Kassaflödet för helåret är positivt med 2,2 (-9,7 ) MSEK. För fjärde kvartalet var kassaflödet 14,6 (-1,5) MSEK. År 2002 var resultat- och tillväxtmässigt ett förlorat år. Det negativa resultatet är en följd av låg investeringsvilja på marknaden för programvara, kostnader för färdigställande och lansering av Frangos senaste produkt - Frango Controller, samt kostnader av engångskaraktär. - Vi har lagt grunden för att 2003 ska kunna bli bättre även om marknaden är fortsatt trög. Vårt besparingsprogram är nu genomfört och har effekt vilket det goda kassaflödet visar. Vi är klara med utvecklingen och lanseringen av vår nya produkt - Frango Controller, vi har en ny partnerstrategi som börjar ge resultat, och ny EU-lagstiftning tvingar företag till striktare finansiell kontroll vilket gynnar efterfrågan av våra produkter, säger Tom Löfstedt, VD för Frango. Som en del i besparingsprogrammet minskades antalet anställda med 30 personer under perioden maj-september. Det motsvarar 12 procent av arbetsstyrkan. Omsättningsminskningen beror nästan helt på Asienmarknaden som minskat med 50 procent jämfört med föregående år. På Frangos huvudmarknad, Europa, har intäkterna för försäljning av programvara och underhåll ökat med sju procent. Årsredovisning kan beställas via e-post: ir@frango.com Kontaktpersoner: Tom Löfstedt, VD, Karl Ove Grönqvist, Ekonomidirektör, Telefon: 08-555 775 00 Frango är ett ledande programvaruföretag för strategisk finansiell styrning och kontroll av organisationer och koncerner. Bolaget utvecklar och levererar programvara och tjänster via ett internationellt nätverk av dotterbolag och distributörer. Frango har huvudkontor i Stockholm. Frangoaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/22/20030122BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/22/20030122BIT00140/wkr0002.pdf

Dokument & länkar