Delårsrapport januari - juni 2003

Delårsrapport januari - juni 2003 Andra kvartalet · Resultatet efter finansiella poster för det andra kvartalet förbättrades med 1,9 MSEK och uppgick till 0,5 (-1,4) MSEK. · Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 64,5 (68,2) MSEK. · Kostnadsbesparande åtgärder ger lägre totala rörelsekostnader för Q2 jämfört med föregående år med 6,4 MSEK motsvarande 9 procent. Sex månader · Resultat efter finansiella poster förbättrades med 12,0 MSEK jämfört med föregående år. · Resultat efter finansiella poster uppgick till -6,8 (-18,9) MSEK. · Resultatförbättringen är hänförlig till genomförda besparingsprogram som syftar till att Frango återgår till lönsamhet för helåret. · Rörelsens kostnader minskade med 12 procent eller med 16,5 MSEK. · Omsättningen för perioden uppgick till 121,0 (125,5) MSEK. Minskningen är i sin helhet relaterad till den stärkta kronan och dess förändring på omräkningskurser. Nästa rapporttillfälle Delårsrapport för det tredje kvartalet 2003 publiceras den 14 oktober 2003. Stockholm den 11 juli 2003 Tom Löfstedt Verkställande direktör Frango AB (publ) Org. nr. 556153 - 4347 Ytterligare information kan lämnas av: Tom Löfstedt, VD, eller Karl Ove Grönqvist, ekonomidirektör, tel: 08-555 775 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/11/20030711BIT00050/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/11/20030711BIT00050/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Frango är en ledande leverantör av specialiserade system för koncernstyrning - rapportering, konsolidering, planering och analys i internationella koncerner. Frango har verksamhet i femton länder, samt distributörer i ytterligare ett antal länder.

Dokument & länkar