Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 · Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 10,0 MSEK jämfört med föregående år. · Resultat efter finansiella poster uppgick till -7,4 (-17,4) MSEK. Det första kvartalet 2003 visar därmed på en normal säsongsmässig förlust. · Resultatförbättringen är hänförlig till genomförda besparingsprogram som syftar till att säkerställa att Frango återgår till lönsamhet för helåret. · Rörelsens kostnader minskade med 14 procent eller med 10,6 MSEK. · Omsättningen för det första kvartalet uppgick till 56,5 (57,4) MSEK. · Licensförsäljningen för Frangos egenutvecklade huvudprodukter för konsolidering visar en stark tillväxt med 35 procent. · Kontrakt avseende Frango Controller har tecknats med bland andra CEZ a.s. i Tjeckien, Alliance UniChem Services Ltd i Storbritannien samt SIG Holding AG i Schweiz. Ytterligare information kan lämnas av: Tom Löfstedt, VD, eller Karl Ove Grönqvist, ekonomidirektör, tel: 08-555 775 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/11/20030411BIT00270/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/11/20030411BIT00270/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Frango är en ledande leverantör av specialiserade system för koncernstyrning - rapportering, konsolidering, planering och analys i internationella koncerner. Frango har verksamhet i femton länder, samt distributörer i ytterligare ett antal länder.

Dokument & länkar